КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ ФЕА

Кафедра автоматизації енергосистем існує на факультеті електроенерготехніки та автоматики з 1962 року. На базі навчально-методичного та наукового комплексу кафедри здійснюється:

  • підготовка фахівців освітніх ступенів бакалавр та магістр за спеціалізацією "Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії" спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (код 141) та трьома напрямами;
  • підготовка та стажування наукових кадрів найвищої кваліфікації;
  • підвищення кваліфікації фахівців співробітників електроенергетики на базі науково-інженерного центру "Інформмережа";
  • теоретичні та прикладні наукові дослідження з проблем автоматизованого керування електроенергетичними об'єктами на базі інформаційно-комп'ютерних технологій в структурних підрозділах науково-інженерного центру "Інформмережа" та ГНДЛ Мінпаливенерго;
  • розробка учбово-методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців, підвищення кваліфікації та наукового стажування.

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії – це одна з найсучасніших програм, за якою готуються фахівці для вирішення сучасних науково-технічних та виробничих проблем в галузі управління виробництвом, розподілом і споживанням електроенергії на основі найширшого використання інформаційних технологій, обчислювальної та мікропроцесорної техніки, сучасних систем автоматичного і автоматизованого управління. Ця програма підготовки відкриває перед випускниками широкі можливості для працевлаштування і цікавої роботи в електроенергетичних компаніях та в інших галузях промисловості, установах і фірмах, пов'язаних з розробкою та експлуатацією засобів інформаційного забезпечення, комп'ютерних технологій, систем управління та пристроїв автоматики і обумовлює високий попит на випускників.

В межах програми підготовки здійснюється диференціація за трьома напрямами: "Автоматичне управління електроенергетичними системам (Релейний захист та автоматика)", "Засоби інтелектуального управління електроенергетичними системами (Засоби диспетчерського, технологічного управління та інформаційних мереж)", "Електроенергетичні комп'ютерні технології систем управління".

Престиж кафедри Автоматизації енергосистем створюють його чисельні випускники. Сучасний рівень підготовки фахівців для електроенергетичної галузі відкриває перед випускниками кафедри aвтоматизації енергосистем найширші можливості для працевлаштування і цікавої роботи в електроенергетичних компаніях та в інших галузях промисловості, установах і фірмах, пов'язаних з розробкою та експлуатацією засобів інформаційного забезпечення, комп'ютерних технологій та пристроїв автоматики. За період існування кафедри підготовлено більше 800 фахівців стаціонарної форми та 200 – заочної та вечірньої форм навчання. Завдяки реалізації сучасних програм підготовки фахівців, що відповідають вимогам сьогодення, на випускників кафедри завжди був великий попит в електроенергетиці, оскільки вони мають розширену фундаментальну та загально-інженерну підготовку, а також глибокі фахові знання з високим рівнем володіння інформатикою та обчислювальною технікою. Щорічний попит на випускників значно перевищує чисельність випускників кафедри.

Навчальний та науковий процес на кафедрі автоматизації енергосистем забезпечує висококваліфікований колектив викладачів та наукових співробітників: доктори, кандидати технічних наук, професори та доценти. До послуг студентів – навчально-наукові лабораторії, які обладнані сучасними комп'ютерами та спеціальною технікою провідних фірм світу. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Олександр Станіславович Яндульський.

Інформаційний пакет кафедри автоматизації енергосистем:   pdf

Корисна інформація для абітурієнтів на нашому сайті:

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Приймальна комісія (адреса, розклад роботи)
Конкурсні предмети та мінімальні бали для вступу на нашу спеціальність
Необхідні документи для подання заяви на вступ
Питання та відповіді щодо вступу