ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Декан ФЕА, науковий керівник кафедри АЕ, професор, д.т.н. Яндульський Олександр Станіславович
В.о. завідувача кафедри АЕ, доцент, к.т.н. Марченко Анатолій Андрійович
Доцент, к.т.н. Дмитренко Олександр Олексійович
Доцент, к.т.н. Банін Дмитро Борисович
Доцент, к.т.н. Курсон Олег Іванович
Доцент, к.т.н. Хоменко Олег Володимирович
Ст. викладач, к.т.н. Лавренова Дарина Леонідівна
Ст. викладач, к.т.н. Нестерко Артем Борисович
Ст. викладач Хлистoв Валерій Михайлович
Ст. викладач Настенко Дмитро Васильович
Ст. викладач Тимохін Олександр Вікторович
Ст. викладач Банін Максим Дмитрович
Асистент Заколодяжний Володимир Васильович
Асистент Мацейко Віталія Вікторівна
Асистент Труніна Ганна Олексіївна
Асистент Тимохіна Анастасія Олександрівна
Асистент Гулий Володимир Сергійович

Яндульський Олександр Станіславович
д.т.н., професор, декан ФЕА, науковий керівник кафедри АЕ

Яндульський Олександр Станіславович

Голова Науково-методичної комісії з електротехніки Міносвіти та науки України, член фахової ради Міносвіти та науки України, Почесний член Міжнародного інституту інженерів електриків та електронщіків (США), член колегії Науково-технічної ради Мінпаливенерго України, голова спеціалізованої ради, Лауреат Державної премії.

В 1976 р. закінчив «Київський політехнічний інститут», в якому працює з того ж року, послідовно займаючи посади інженера-дослідника, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, провідного наукового співробітника, професора, завідувача кафедрою АЕ. В 1981 році успішно закінчив аспірантуру Київськького політехнічного інституту. В 1997 році захистив докторську дисертацію і йому був присуджений науковий ступінь доктора технічних наук. В 1999 році Яндульського О.С. обрали на посаду декана ФЕА. В 2000 р. – присвоєно наукове звання професора. Має понад 150 наукових праць, в тому числі монографії, підручники, навчальні посібники. Підготував 6 к.т.н.

Читає лекції з дисципліни: Основи і засоби передачі інформації.

ORCID ID:  0000-0002-0362-7947
Scopus Author ID:  55328203000
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити

Марченко Анатолій Андрійович
к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри АЕ

Марченко Анатолій Андрійович

В 1985 році закінчив факультет електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» за спеціальністю "Кібернетика енергосистем" і залишився працювати на кафедрі. В 1993 році захистив дисертаційну роботу на тему «Перехідні процеси в каналах тональної частоти, організованих по розподільчих електричних мережах». Автор близько 50 наукових праць та 8 методичних розробок.

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри АЕ. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Обчислювальна технiка та алгоритмічні мови; Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах; Автоматичне управління в енергосистемах; Теорія автоматичного керування.

ORCID ID:  0000-0003-2092-4107
Scopus Author ID:  56417337500
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Дмитренко Олександр Олексійович
к.т.н., доцент

Дмитренко Олександр Олексійович

В 1994 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії". На кафедрі АЕ працює з 1998 року. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності функціонування мікропроцесорних пристроїв РЗА розподільчих мереж». Автор 26 наукових праць, 8 методичних розробок, має авторське свідоцтво на винахід.

Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри. Куратор групи ЕК-51см. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Релейний захист електричних систем; Автоматизація електричних систем; Математичне моделювання систем і процесів; Розв'язання електроенергетичних задач на ПЕОМ.

ORCID ID:  0000-0002-6687-4523
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Банін Дмитро Борисович
к.т.н., доцент

Банін Дмитро Борисович

В 1964 році закінчив «Київський політехнічний інститут» і залишився працювати на факультеті – спочатку на кафедрі електричних мереж, а з 1975 року – на кафедрі автоматизації енергосистем. В 1969 році захистив дисертаційну роботу на тему «Деякі задачі теорії та практики програмування при промислових розрахунках електричних систем і мереж на ЕЦОМ». Автор 8 методичних розробок, має близько 200 публікацій.

Відповідальний за навчально-виховну роботу. Читає лекції з дисципліни: Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач.ORCID ID:  0000-0001-5547-0411
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Курсон Олег Іванович
к.т.н., доцент

Курсон Олег Іванович

В 1968 році закінчив «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Автоматизація тепло та електроенергетичних процесів», з того ж року працює на кафедрі АЕ. В 1975 році захистив дисертаційну роботу на тему «Деякі методи та засоби розвитку інформаційних мереж керування електричними системами». У 80-х роках працював на посаді зам. декана, а потім – декана факультету по роботі з іноземними студентами. Довгий час викладав за кордоном, а саме – у Вищий Національній Інженерній школі Тунісу. Автор близько 100 наукових праць, 12 з них – авторські свідоцтва на винахід і патенти.

Читає лекції з дисципліни: Елементи систем релейного захисту та автоматики.

ORCID ID:  0000-0002-1577-6691
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити

Хоменко Олег Володимирович
к.т.н., доцент

Хоменко Олег Володимирович

В 1978 році закінчив факультет ФЕА «Київського політехнічного інституту» за спеціальністю «Кібернетика електричних систем» і залишився працювати на кафедрі автоматизації енергосистем. В 1990 році захистив дисертаційну роботу на тему «Моделі і методи оптимізації режимів розподільчих електромереж для персональних ЕОМ». Автор близько 70 наукових праць та методичних розробок.

Відповідальний за навчально-організаційну роботу кафедри. Куратор групи ЕК-41. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Обчислювальні методи та алгоритмізація; Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови; Математичні задачі енергетики.

ORCID ID:  0000-0002-3412-0233
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Лавренова Дарина Леонідівна
к.т.н., cтарший викладач

Лавренова Дарина Леонидівна

В 2002 році закінчила НТУУ «КПІ» за фахом «Інформаційно-вимірювальні системи». В 2009 році захистила дисертаційну роботу на тему «Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій». Автор 15 наукових праць.

Відповідальна за розподіл молодих спеціалістів і вступну кампанію спеціалістів/магістрів. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Інформаційно-управляючі системи в електроенергетиці; Основи наукових досліджень; Основи і засоби передачі інформації в енергосистемах; Чинники успішного працевлаштування; Основи метрології та електричні вимірювання; Цифрова електроніка; Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.

ORCID ID:  0000-0002-9288-1030
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Нестерко Артем Борисович
к.т.н., cтарший викладач

Нестерко Артем Борисович

В 2013 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишився працювати на кафедрі АЕ. В 2017 р. захистив дисертацію. Має 10 наукових праць та 2 методичні розробки.

Куратор груп заочної форми навчання. Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін: Об'єктно орієнтовне програмування; Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах; Пакети прикладних програм; Основи релейного захисту; Обчислювальні методи та алгоритмізація; Автоматичне регулювання в енергосистемах; Обчислювальна техніка та програмування.

ORCID ID:  0000-0001-7488-4214
Scopus Author ID:  56825866700
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Хлистoв Валерій Михайлович
cтарший викладач

Хлистов Валерій Михайлович

В 1974 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні станції». На кафедрі автоматизації енергосистем КПІ ім. Ігоря Сікорського працює з 1980 року. Автор 37 наукових праць, 6 авторських свідоцтв (патентів) та 8 методичних розробок.

Вчений секретар кафедри АЕ. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Вступ до спецiальностi; Основи метрології та електричні вимірювання; Релейний захист та автоматизація електричних систем.


ORCID ID:  0000-0003-2207-8303
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Настенко Дмитро Васильович
cтарший викладач

Настенко Дмитро Васильович

В 1992 році закінчив факультет кібернетики Київського університету ім. Т. Шевченко за спеціальністю «Прикладна математика». На кафедрі АЕ працює з 2007 року. Автор 14 наукових робіт (3 за кордоном) та 11 методичних розробок.

Відповідальний за організацію роботи державної екзаменаційної комісії. Куратор групи ЕК-31. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Засоби збереження інформації в енергетиці; Об'єктно-орієнтоване програмування; Обчислювальна техніка та програмування; Теорія автоматичного керування; Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.

ORCID ID:  0000-0002-9184-1950
Scopus Author ID:  56289541000
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Тимохін Олександр Вікторович
cтарший викладач

Тимохін Олександр Вікторович

В 2003 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишився працювати на кафедрі АЕ. Має 10 наукових праць (2 з яких – патенти на винахід).

Системний адміністратор комп’ю­терної мережі ФЕА. Куратор групи ЕК-с51. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Цифрова електроніка в електроенергетиці; Мікропроцесорна техніка; Основи та засоби передачі інформації; Пакети прикладних програм для ПЕОМ.


ORCID ID:  0000-0002-9862-1766
Scopus Author ID:  56826082400
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Банін Максим Дмитрович
cтарший викладач

Банін Максим Дмитрович

В 1996 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії». З 1996 року працює в Галузевій науково-дослідній лабораторії "Автоматизація управління електричними мережами вищих класів напруги" при ФЕА, з 2009 року також викладає на кафедрі автоматизації енергосистем.

Відповідальний за виховну роботу. Завідувач ГНДЛ ФЕА. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Програмування для мікропроцесорних систем; Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач; Математичні задачі енергетики.


ORCID ID:  0000-0003-4914-0648
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Заколодяжний Володимир Васильович
асистент

Заколодяжний Володимир Васильович

В 2002 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишився працювати на кафедрі АЕ. Має 14 наукових праць (1 патент на винахід) та 7 методичних розробок.

Відповідальний за виробничу практику студентів кафедри. Куратор групи ЕК-61см. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Протиаварійна автоматика; Проектування та експлуатація РЗАУ; Автоматика електричних систем; Релейний захист електричних cистем; Засоби збереження інформації в енергетиці; Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці.

ORCID ID:  0000-0001-8277-4170
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Мацейко Віталія Вікторівна
асистент

Мацейко Віталія Вікторівна

В 2011 році закінчила ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишилася працювати на кафедрі автоматизації енергосистем. Має 12 наукових праць та 2 методичні розробки.

Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін: Релейний захист електричних систем; Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах; Проектування та експлуатація систем керування.
ORCID ID:  0000-0001-8309-5612
Scopus Author ID:  56418555600
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити

Труніна Ганна Олексіївна
асистент

Труніна Ганна Олексіївна

В 2012 році закінчила ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії». З 2013 року працює на кафедрі автоматизації енергосистем. Має 8 наукових праць та 2 методичні розробки.

Відповідальна за підтримку спільнот кафедри в соціальних мережах та інформаційне наповнення сайту кафедри. Куратор групи ЕК-г61. Веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін: Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови; Обчислювальні методи та алгоритмізація; Обчислювальна техніка та програмування; Основи метрології та електричні вимірювання.

ORCID ID:  0000-0002-4044-4955
Scopus Author ID:  56418436400
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

Тимохіна Анастасія Олександрівна
асистент

Тимохіна Анастасія Олександрівна

В 2012 році закінчила ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії». З 2013 року працює на кафедрі автоматизації енергосистем. Має 3 наукові праці та 1 методичну розробку.

Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри. Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін: Математичні задачі енергетики; Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах; Основи метрології та електричні вимірювання.ORCID ID:  0000-0001-5892-0326
Scopus Author ID:  56826074100
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити

Гулий Володимир Сергійович
асистент

Гулий Володимир Сергійович

В 2015 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і з цього ж року працює на кафедрі АЕ. Має 4 наукові праці.

Відповідальний за рекламну кампанію спеціальності. Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін: Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови; Релейний захист; Математичні задачі в енергетиці; Теорія автоматичного керування; Пакети прикладних програм; Основи метрології та електричні вимірювання; Автоматичне управління в енергетичних системах; Цифрова електроніка.


Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти