Вступ на 1 курс за результатами ЗНО

 

Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма “Управління, захист та автоматизація енергосистем

Любий друже! Якщо ти мрієш стати справжнім професіоналом в такій галузі як інженерія, то освітня програма «Управління, захист та автоматизація енергосистем» саме для тебе. На тебе чекає цікава подорож в світ енергетики, де ти здобудеш цінні знання, а також навчишся розробляти з використанням технологій SMART GRID корисні проекти, пов’язані з розробкою систем автоматизації, захисту, інформаційного забезпечення енергетичних об’єктів та створенням прикладного програмного забезпечення для сучасних інформаційно-керуючих систем. У цьому тобі будуть допомагати висококваліфіковані викладачі кафедри, а також дружня студентська спільнота.

Основною перевагою фахівців цього напрямку енергетики серед інших є розуміння складних процесів, які протікають в енергетиці, і новітніх комп’ютерних технологій, що заощаджують ресурси, час а також виносять управління цими процесами на новий якісний рівень. Тісне співробітництво з університетами США, Канади, Західної Європи дозволяє нашим студентам отримати подвійний диплом європейського зразка, брати участь у міжнародних проектах, конференціях та отримати корисний досвід, який допоможе їм реалізувати свої навички і знання в професійній діяльності. Зроби правильний вибір – приєднуйся до кафедри автоматизації енергосистем. Стань справжнім профі!

Якщо ти не маєш можливості навчатися на стаціонарі, наша кафедра набирає також групи заочної форми навчання – як на бюджетні місця, так і за контрактом.

Телефони гарячої лінії з питань вступу: (+380 99) 030-96-63; (+380 50) 587-27-98

E-mail: ae.vstup@i.ua

Приєднуйтесь до нас у мережі Facebook:   

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання (вступні іспити, творчий конкурс або співбесіду в випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 р. та Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 р.) з відповідних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років.

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) Вага предметів сертифікату ЗНО
(К1, К2, К3)
Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (К4) Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (К5) Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою
1. Українська мова та література 0.2 0 0.05 125
2. Математика 0.5
3. Фізика або Іноземна мова 0.25

 

Розрахунок конкурсного бала

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умови прийому) та Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році (далі – Правила прийому) за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому), ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К5 встановлюються згідно додатків до Правил прийому.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

Етапи і терміни проведення вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 серпня 2020 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань
01 серпня – 12 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів
13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду)
16 серпня 2020 року, 1800
Строки проведення співбесід
17 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня
22 серпня 2020 року, 1800
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 1200
27 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 1800
31 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
Терміни зарахування вступників за державним замовленням
05 вересня 2020 року
за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше
14 вересня 2020 року

 

Офіційні документи

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році.
Документ, який встановлює правила проведення вступної кампанії в 2020 році та є обов’язковим для закладів вищої освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів.
pdf
Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році.
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
pdf
Додаток 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році.
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
pdf
Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році.
Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році.
pdf
Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні.
Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.
pdf
Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», її склад, принципи та засади роботи.
pdf
Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році.
Встановлена Наказом від 08.05.2020 №1/175
pdf

 

Корисні посилання

 

Контактна інформація

Адреса Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16.
Телефони: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46
Cайт приймальної комісії: http://pk.kpi.ua
E-mail: pk@kpi.ua
Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі (вул. Металістів, 5-А)
Сайт приймальної комісії для іноземних громадян: http://istudent.kpi.ua

Адреса Відбіркової комісії Факультету електроенерготехніки та автоматики:
Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 146 (4-й поверх).

4 коментарі до Вступ на 1 курс за результатами ЗНО

Залишити відповідь