Вступ на 5 курс (магістратура)

 

Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма “Управління, захист та автоматизація енергосистем

Любий друже! Якщо ти мрієш стати справжнім професіоналом в такій галузі як інженерія, то освітня програма «Управління, захист та автоматизація енергосистем» саме для тебе. На тебе чекає цікава подорож в світ енергетики, де ти здобудеш цінні знання, а також навчишся розробляти з використанням технологій SMART GRID корисні проекти, пов’язані з розробкою систем автоматизації, захисту, інформаційного забезпечення енергетичних об’єктів та створенням прикладного програмного забезпечення для сучасних інформаційно-керуючих систем. У цьому тобі будуть допомагати висококваліфіковані викладачі кафедри, а також дружня студентська спільнота.

Основною перевагою фахівців цього напрямку енергетики серед інших є розуміння складних процесів, які протікають в енергетиці, і новітніх комп’ютерних технологій, що заощаджують ресурси, час а також виносять управління цими процесами на новий якісний рівень. Тісне співробітництво з університетами США, Канади, Західної Європи дозволяє нашим студентам отримати подвійний диплом європейського зразка, брати участь у міжнародних проектах, конференціях та отримати корисний досвід, який допоможе їм реалізувати свої навички і знання в професійній діяльності. Зроби правильний вибір – приєднуйся до кафедри автоматизації енергосистем. Стань справжнім профі!

Якщо ти не маєш можливості навчатися на стаціонарі, наша кафедра набирає також групи заочної форми навчання – як на бюджетні місця, так і за контрактом.

Телефони гарячої лінії з питань вступу: (+380 99) 030-96-63; (+380 50) 587-27-98

E-mail: ae.vstup@i.ua

Приєднуйтесь до нас у мережі Facebook:   

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Прийом на підготовку ступеня магістра здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. Якщо Ви отримали ступінь бакалавра за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, то потрібно скласти вступні випробування (фахові та з іноземної мови). Якщо Ви отримали ступінь бакалавра з іншої спеціальності, то потрібно скласти спочатку додаткове випробування з фаху, а потім пройти вступні випробування (фахові та з іноземної мови).

 

Вступні випробування

Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору. Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу.

Програма комплексного фахового випробування 2020 року для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління, захист та автоматизація енергосистем» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:   pdf

Додаткові вступні випробування (для вступників за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано». Особи, знання яких на додаткових вступних випробуваннях було оцінено як «Незараховано» до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників.

Програма додаткового випробування 2020 року для вступу на освітню програму підготовки магістра «Управління, захист та автоматизація енергосистем» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (для студентів, які отримали диплом бакалавра за іншою спеціальністю):   pdf

Увага! В 2020 році у зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19, додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського скасовано. Для вступу до магістратури необхідно скласти ЄВІ та фахове вступне випробування

Для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови у формі ЗНО необхідно зареєструватись для проходження ЗНО з 12 травня до 05 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ЗНО складалося минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році приймальною комісією розроблено 2 алгоритми реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ:

  1. https://pk.kpi.ua/mag-register-kpi/ – процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського цього навчального року, які бажають вступити до магістратури;
  2. https://pk.kpi.ua/mag-register-other/ – процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти (якщо можливість зареєструватись за місцем навчання відсутня).

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ триватиме з 12 травня по 05 червня.

Презентація з першої консультації з підготовки до ЄВІ з іноземної мови, що відбулася 26 червня 2020 року:   pdf

 

Розрахунок конкурсного бала

Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору. Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + RA ,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де RA – – академічна складова, RT – складова творчих досягнень. Детальну інформацію щодо визначення складових академічного рейтингу RA і RT можна дізнатися з Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році (§2, п.8).

 

Порядок і терміни проведення вступної кампанії

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежена.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 05 серпня до 22 серпня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 05 серпня по 26 серпня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

 

Офіційні документи

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році.
Документ, який встановлює правила проведення вступної кампанії в 2020 році та є обов’язковим для закладів вищої освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів.
pdf
Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році.
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
pdf
Додаток 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році.
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
pdf
Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році.
Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році.
pdf
Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році.
Всі правові положення та нормативні засади вступу до магістратури та на основі диплому «молодшого спеціаліста» — строки, перелік документів, розрахунок рейтингу для майбутніх вступників.
pdf
Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», її склад, принципи та засади роботи.
pdf
Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році.
Встановлена Наказом від 08.05.2020 №1/175
pdf

 

Корисні посилання

 

Контактна інформація

Адреса Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16.
Телефони: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46
Cайт приймальної комісії: http://pk.kpi.ua
E-mail: pk@kpi.ua
Приймальна комісія для іноземних громадян знаходиться в 31 корпусі (вул. Металістів, 5-А)
Сайт приймальної комісії для іноземних громадян: http://istudent.kpi.ua

Адреса Відбіркової комісії Факультету електроенерготехніки та автоматики:
Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 146 (4-й поверх).

2 коментарі до Вступ на 5 курс (магістратура)

Залишити відповідь