Зарубіжне партнерство

 

Подвійні дипломи і навчання за кордоном

Кафедра автоматизації енергосистем має наукові та академічні зв’язки з вищими навчальними закладами країн Європи, США та Канади. Кращі студенти нашої кафедри мають можливість навчатися за кордоном та брати участь у програмі подвійного диплому в рамках співробітництва з німецькою службою академічних обмінів DAAD, програмою кредитної мобільності Erasmus+, програмою академiчних обмiнiв iм. Фулбрайта.

 

Німецька служба академічних обмінів DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Німецька служба академічних обмінів DAAD

Німецька служба академічних обмінів DAAD є посередницькою організацією зовнішньої культурної політики, освітньої та наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої школи.

Головне управління DAAD знаходиться у Бонні, воно є центром керування всієї внутрішньої та міжнародної діяльності DAAD. Берлінський офіс у Науковому форумі на площі Жандарменмаркт є другим за значенням представництвом DAAD в Німеччині. За кордоном DAAD представлений широкою мережею офісів, доцентів та об’єднань колишніх стипендіатів і пропонує інформацію та консультації на місці: філії та інформаційні центри (IC) у всьому світі забезпечують контакт з партнерами, а також ефективне спілкування, проведення програм та консультації на місці.

Навіть побіжний погляд на історію показує: DAAD об’єднує людей та науку. Служба, заснована у 1925 році у Гайдельберзі за ініціативою окремих студентів, сьогодні належить до найважливіших організацій сприяння міжнародним обмінам студентами та науковцями.

З моменту заснування службою DAAD було надано підтримку близько 2 мільйонам осіб з Німеччини та з-за кордону. Німецька служба академічних обмінів – це об’єднання німецьких вишів та студентських організацій. Її діяльність сягає далеко за рамки стипендіальних програм: DAAD сприяє інтернаціоналізації німецьких вишів, зміцненню германістики та німецької мови за кордоном, підтримує країни, що розвиваються, в процесі створення сильних вишів та консультує відповідальних фахівців у сфері освітньої політики, досліджень за кордоном та політики щодо країн, що розвиваються.

Бюджет для стипендій походить переважно з федеральних коштів різних міністерств, передусім Міністерства закордонних справ, Європейського Союзу та підприємств, організацій та урядів іноземних держав.

Основою діяльності DAAD є глибоке та детальне знання структур міжвишівської співпраці та наукових систем по всьому світі. При цьому DAAD може спиратися на професійний досвід своїх співробітників та на світову мережу представництв, інформаційних центрів та лекторів. Ці знання постійно оновлюються та пропонуються для прийняття стратегічних рішень учасниками. На основі цих знань DAAD зможе ще ефективніше здійснювати свою функцію ініціатора інтернаціоналізації наукової системи.

5 лютого 1998 року у Києві був підписаний “Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти України та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD)“, що передбачав відкриття офісу DAAD у Києві. Офіс розпочав роботу 16 квітня 1998 року. Він знаходиться на території Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (корпус 6, к. 31).

До завдань офісу, перш за все, належить:

 • інформування та консультація про систему вищої освіти у ФРН, про можливості навчання у ФРН та отримання стипендії;
 • організація та проведення конкурсу на отримання стипендій DAAD (інформація, розсилка заяв, консультації, прийом документів та інше);
 • підтримка контактів із колишніми стипендіатами DAAD (інформування, запрошення на зустрічі стипендіатів та інше);
 • консультації представників німецьких університетів, які навчаються або проводять дослідження в Україні;
 • підтримка контактів із німецькими та українськими ВНЗ, факультетами та інше (наприклад: інформаційні доповіді у ВНЗ, консультації у рамках міжвузівського партнерства);
 • співпраця з Міністерством освіти України, Посольством ФРН та інше;
 • співпраця з іншими представництвами німецьких організацій у галузі освіти (Інститут ім. Гете, ЦФА та інші);
 • співпраця з лекторами DAAD, які працюють в Україні.

 

Програма кредитної мобільності Erasmus+

Програма кредитної мобільності Erasmus+

Під назвою “Еразмус+” 1 січня 2014 року стартувала нова програма Європейського Союзу для підвищення навичок та працездатності у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту. У період 2014–2020 рр. програма надала більше ніж 4 мільйонам європейців можливість навчатися, здобувати професійну підготовку, отримати досвід роботи чи стати волонтером за кордоном. У сфері навчання та професійної підготовки ініціатива програми Еразмус+ є відомою завдяки можливостям, які вона надає студентам для навчання за кордоном, а також тим можливостям, які вона надає для працівників вищих навчальних закладів. На витрати, пов’язані із програмою, виділено 14,7 млрд євро.

Програма Еразмус+ об’єднує в собі освітню програму ЄС з безперервного навчання, програму ЄС “Молодь у дії” (YouthinAction), а також п’ять попередніх програм у сфері вищої освіти для країн, що не входять у Європейський Союз (ErasmusMundus, Tempus, Alfa, Edulink та програма співпраці з розвиненими країнами) в одну загальну програму. Так як програма Еразмус+ побудована на основі попередніх програм, в ній були застосовані найуспішніші аспекти та перевірені концепції своїх попередників. Разом з тим програма наразі інтегрує фінансування у сфері спорту.

Еразмус+ активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за трьома різними напрямами:

 • мобільність – навчальна мобільність для осіб з усіх сфер загальної та професійної освіти;
 • проекти співпраці – стратегічне партнерство із науковими товариствами “SectorSkillsAlliances”, IT-платформами, включаючи партнерства через eTwinning між вищими навчальними закладами країн Євросоюзу та країнами-партнерами;
 • підтримка реформ – підтримка порядку денного з модернізації вищої освіти в усіх сферах загальної та професійної освіти, розвиток і запровадження визнаних інструментів прозорості ЄС; створення мережі експертів з реформування вищої освіти, а також підтримка діалогу щодо освітньої політики.

Метою програми Еразмус+ для Вищої освіти є модернізування та покращення освіти у вищих навчальних закладах Європи і решти світу. Вона надає можливість студентам та персоналу розвинути навички та покращити кар’єрні перспективи.

Переваги участі у програмі обміну Еразмус+:

 • освітня – можливість порівняти якість навчання, методи викладання та освітні методики, а також роботу вищих навчальних закладів за кордоном;
 • лінгвістична – шанс вільно оволодіти іноземною мовою та термінологією, характерною для певної галузі знань;
 • культурна – знайомство з культурою країни, способом життя її мешканців та студентським життям;
 • життєвий досвід – перспектива стати незалежним та розвити вміння протистояти непередбаченим ситуаціям.

Участь у студентській мобільності може стати безцінним досвідом, адже студентів заохочують прийняти виклик та скористатися можливістю яку надає їм Європейський Союз – навчатись за кордоном.

Перелік проектів КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою Erasmus+ (кредитна мобільність) у період з 2015 по 2021 рр.

 

Програма академiчних обмiнiв iмені Фулбрайта

Програма академiчних обмiнiв iмені Фулбрайта

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США та адміністрована Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946 року, нині – більш аніж у 160 країнах світу. За час існування Програми в Україні – з 1992 року – понад 1100 українців навчалися, стажувалися, проводили дослідження у США; більше ніж 750 американців викладали в українських вищих навчальних закладах і займались науковою працею.

З 1992 року Програма імені Фулбрайта відчутно увійшла до культурно-наукового простору України. Витворилася спільнота її випускників з добрими традиціями, глибоко укоріненими на засадничих цінностях людського існування, досвід кожного окремого представника якої – фулбрайтівця (так йменують себе випускники Програми) – є свого роду ферментом активізації інтелектуального життя в Україні. У 1999 випускники Програми імені Фулбрайта заснували Українське Фулбрайтівське товариство, що своєю діяльністю уприсутнює ідею Програми, активно упроваджує у життя фулбрайтівський досвід, набутий в американських університетах, зітканий з десятків, сотень різних напрацювань, досягнень й прагнень науковців, базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й дискусійно-діалогічному обміні думками, досвід, що спонукає фулбрайтівців не тільки робити порівняння й ініціювати зміни, але й стати їх активними учасниками. Проведення щорічних конференцій, тематичних семінарів та круглих столів, інформаційних зустрічей (поінформування українців про Програму), вихід поза межі локального інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю над спільними проєктами з науковцями й інституціями інших країн – далеко не повний перелік того, чим з власної волі й завдяки досвіду займаються фулбрайтівці. Підтримку для опублікування праць – монографій, наукових збірників, підручників, – що їх фулбрайтівці підготували завдяки участі у науковому стажуванні, надає Програма малих грантів, фінансована Інститутом міжнародної освіти та Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США; у рамках Програми також можливе покриття видатків на організацію наукових заходів й участі у міжнародних наукових конференціях.

 

Зв’язки з іноземними університетами

Вища технічна школа Середнього Гессена. Університет прикладних наук (Німеччина)

Вища технічна школа Середнього Гессена

Німецький університет прикладних наук Technische Hochschule Mittelhessen – University of Applied Sciences заснований у 1971 році. Він має філії у містах Гіссен, Фрідберг і Ветцлар. На сьогоднішній день в Університеті навчається близько 16000 студентів.

На початку червня 2016 р. відбулися переговори про створення програми подвійного диплому магістра між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences.

Вища технічна школа Середнього Гессена

Більше фото… »

Переговори з THM Переговори з THM Переговори з THM Переговори з THM Переговори з THM

В жовтні 2017 р. в рамках проекту «Партнерських відносин з країнами, що розвиваються у 2017 році», який фінансується всесвітньою організацією DAAD, відбувся візит робочої групи фахівців кафедри автоматизації енергосистем і кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА до Німеччини. На зустрічі робочої групи з представниками ТНМ обговорювались поточні завдання співпраці, основним з яких є створення міжнародного офісу в нашому університеті для виконання спільних досліджень, проектів та підготовки магістрів за програмою «Подвійного диплому», завдяки якій студенти нашої кафедри зможуть вивчати частину дисциплін магістерського циклу в Німеччині. На зустрічі було обговорено ряд важливих питань, з яких особлива увага приділялася програмі підготовки магістрів, яка розпочнеться восени 2018 року. Було узгоджено навчальні плани, обговорено напрямки досліджень та визначено терміни перебування студентів в Університеті прикладних наук в Німеччині.

THM-2017

Вже восені 2017 р. чотири студенти ФЕА направлені в ТНМ до Німеччини на п’ять місяців для навчання та участі в розробці електромобіля для міжнародного студентського конкурса Carolo-Cup 2018, а також в проектах по розробці засобів моніторингу перехідних процесів в електроенергетичній системі та по дослідженню режимів електричних мереж при інтеграції електромобілів.

В вересні 2018 р. відбувся черговий візит фахівців кафедри та факультету до німецьких партнерів. На зустрічі з представниками ТНМ обговорювались поточні завдання співпраці: виконання спільних досліджень, проектів та підготовки магістрів за програмою «Подвійного диплому». Було узгоджено навчальні плани, обговорено напрямки досліджень та визначено терміни перебування студентів в Університеті прикладних наук в Німеччині. Наразі чотири студенти ФЕА направлені в ТНМ до Німеччини на навчання.

THM-2018

Під час перебування в Німеччині наші викладачі ознайомилися з лабораторіями ТНМ та прийняли участь у щорічному Workshop, присвяченому обговоренню останніх розробок та досліджень в області енергетики, електромеханіки та електроприводу. На заході також були присутні вчені з Університету прикладних наук та професори з інших університетів Німеччини. Асистент кафедри автоматизації енергосистем – Труніна Ганна Олексіївна та доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу – к.т.н. Ковбаса Сергій Миколайович виступили з доповідями, в яких розповіли про актуальні дослідження, що виконуються на кафедрах факультету.

Українсько-німецький навчально-науковий центр з електроенергетики та електромеханіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

На початку 2019 року, відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 11.02.2019 (Протокол №2), було створено «Українсько-німецький навчально-науковий центр з електроенергетики та електромеханіки КПІ ім. Ігоря Сікорського» (Наказ від 22.02.2019 №7/27). Основною метою Центру є підтримка міжнародного співробітництва, обмін освітнім та науково-технічним досвідом, участь у міжнародних науково-освітніх програмах, розвиток академічних і культурних зв’язків між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Технічною вищою школою – Університетом прикладних наук (м. Гессен, Федеративна Республіка Німеччина). Центр надає інформаційну підтримку та координує проходження стажування студентів та аспірантів факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського в Технічній вищій школі – Університеті прикладних наук в Німеччині. Центр розміщено в кімнаті №328 20-го корпусу.

 

Університет Уорика (Велика Британія)

Університет Уорика

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри автоматизації енергосистем виконують спільні наукові дослідження та приймають активну участь у міжнародній програмі обміну зі школою інженерії університету Уорик (The University of Warwick), розташованого поблизу м. Ковентрі, Велика Британія.

Університет Уорика входить до десятки найкращих університетів Великобританії. У ньому навчається близько 50 тисяч студентів, серед них є багато іноземних студентів з країн ЄС, Китаю, Японії, Малазії, Казахстану, Росії. Університет приймає активну участь у багатьох програмах обміну як для студентів так і для аспірантів та викладачів.

Адміністративний корпус університету Уорик
Адміністративний корпус університету Уорик

З 9 березня по 2 липня 2020 року асистент кафедри автоматизації енергосистем Гулий Володимир Сергійович проходив стажування у школі інженерії університета Уорик (м. Ковентрі, Великобританія) за програмою Erasmus+.

Школа інженерії університету Уорик
Школа інженерії університету Уорик

За програмою стажування в лабораторіях департаменту школи інженерії було проведено ряд експериментальних досліджень з системою повітряного накопичення енергії та одержано необхідні режимні характеристики обладнання для подальшого використання їх при створенні імітаційних моделей, які будуть використані в наступних дослідженнях в даній галузі. Проблема енергоефективності є актуальною на сьогодні і тому використання систем повітряного накопичення енергії дозволить підвищити ефективність роботи енергосистеми та енергозбереження. Лабораторії департаменту школи інженерії обладнані сучасним високотехнологічним обладнанням, використання якого дозволяє проводити сучасні дослідження в багатьох напрямках енергетики на високому рівні. Також під час стажування було проведено ряд зустрічей та семінарів на яких обговорювалися важливі питання по різноманітним напрямках досліджень.

Експериментальна установка системи повітряного накопичення енергії
Експериментальна установка системи повітряного накопичення енергії

Отриманий досвід та знання дозволить в подальшому проводити ряд досліджень в енергоефективності та енергозбереженні на більш високому науковому рівні.

 

Магдебурзький Університет імені Отто-фон-Геріке (Німеччина)

Магдебурзький Університет імені Отто-фон-Геріке

Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке (Otto-von-Guericke University Magdeburg) заснований у 1993 році. Його було створено шляхом об’єднання вже існуючого Технічного університету, Педагогічної вищої школи та Медичної академії Магдебурга. Зараз Університет налічує 9 факультетів та майже 14000 студентів, з кожним роком набуваючи все більшого значення як освітній та дослідницький центр. Він грає важливу роль у житті столиці федеральної землі Саксонія-Анхальт Магдебурга, який поступово перетворюється на центр бізнесу, освіти та культури.

У вересні 2015 року відбулася робоча зустріч керівництва КПІ ім. Ігоря Сікорського з керівником Інституту матеріалознавства Університету ім. Отто-фон-Геріке (м.Магдебург) професором Міхаелeм Шеффлером. Факультет електроенерготехніки та автоматики на зустрічі був представлений деканом ФЕА О.С.Яндульським і заступником декана ФЕА В.І.Тєряєвим.

Учасники зустрічі обговорили низку питань щодо організації Міжуніверситетського міжнародного комплексу “Машинобудування та енергетика” відповідно до тристороннього Меморандуму між Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Геріке, Вроцлавським університетом технологій та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Магдебурзький Університет імені Отто-фон-Геріке

Кращі студенти нашої кафедри мають можливість провести навчальний семестр у Магдебурзькому університеті і отримати подвійний диплом у рамках відповідної програми.

 

Інші іноземні ВНЗ

Кафедра автоматизації енергосистем також має творчі зв’язки з Брненським технічним університетом (Чехія), Кєлецьким технологічним університетом (Польща), Технічним університетом Кемніц (Німеччина) та іншими зарубіжними ВНЗ. В останні роки на кафедрі регулярно проходять стажування індійські студенти з інституту Vishwaniketan (Мумбаї, Індія). Наприклад, влітку 2018 р. у програмі стажування було розглянуто питання приєднання відновлюваних джерел енергії до електричних мереж.

Літнє стажування 2018

Більше фото… »

Літнє стажування 2018 Літнє стажування 2018

 

Партнерство з міжнародними компаніями

Кафедра автоматизації енергосистем має налагоджену співпрацю з усіма найбільшими світовими компаніями-виробниками в галузі електроенергетики, завдяки чому наші студенти мають можливість навчатися та отримувати навики роботи на сучасному електроенергетичному обладнанні.

Schneider Electric

З 2006 року на базі нашої кафедри працює авторізований центр навчання “Шнейдер Електрик Україна“. Він оснащений найсучаснішими апаратними та програмними засобами, які дозволяють проводити заняття по обладнанню низької та середньої напруги, по обладнанню промислового контролю та засобам автоматизації.

Центр Schneider Electric проводить курси для підвищення якості підготовки та перепідготовки студентів та інженерів, надаючи можливість освоювати передовий досвід з проектування, впровадження та експлуатації сучасного обладнання для мереж низької та середньої напруги.

ABB

В 2013 році на факультеті відбулося урочисте відкриття навчально-технічного центру “АББ в Україні“. В рамках виконання стратегічної програми з корпоративної соціальної відповідальності та сприяння розвитку української енергетики і промисловості компанія “АББ в Україні” надала сучасне обладнання для облаштування чотирьох навчальних і науково-дослідних лабораторій на факультеті ФЕА.

Завдяки цьому студенти нашої кафедри мають можливість навчатися та отримувати навики роботи на сучасному обладнанні в лабораторії SCADA та систем телемеханіки АВВ та в спеціалізованій лабораторії релейного захисту та автоматики АВВ.

Siemens

З 2011 року на базі факультету електроенерготехніки та автоматики реалізується корпоративна програма компанії “Сіменс Україна” «Наука для бізнеса» («Science to Business» – S2B). В рамках цього співробітництва підрозділи “Промислова автоматизація та технології приводів” і “Передача та розподіл енергії” компанії “Сіменс Украина” надають підтримку кафедрам нашого факультету в підготовці технічних спеціалістів світового класу.

Залишити відповідь