Навчальні дисципліни кафедри АЕ

 

Силабуси дисциплін 1-го курсу бакалаврату

Форма навчання Назва дисципліни Документ
Денна Обчислювальна техніка та програмування-1 pdf

 

Силабуси дисциплін 2-го курсу бакалаврату

Форма навчання Назва дисципліни Документ
Денна Вступ до спеціальності pdf
Математичні задачі енергетики. Частина 1 pdf
Математичні задачі енергетики. Частина 2 pdf
Обчислювальні методи та алгоритмізація pdf

 

Силабуси дисциплін 3-го курсу бакалаврату

Форма навчання Назва дисципліни Документ
Денна Об’єктно-орієнтоване програмування pdf
Релейний захист електричних мереж pdf
Цифрова електроніка в електроенергетиці. Частина 1 pdf
Денна прискорена Релейний захист та автоматизація енергосистем pdf
Рішення електроенергетичних задач в MATLAB pdf
Заочна прискорена Релейний захист та автоматизація енергосистем pdf
Рішення електроенергетичних задач в MATLAB pdf

 

Силабуси дисциплін 4-го курсу бакалаврату

Форма навчання Назва дисципліни Документ
Денна Релейний захист та автоматизація енергосистем pdf
Релейний захист. Частина 2 pdf
Рішення електроенергетичних задач в MATLAB pdf

 

Силабуси дисциплін 1-го курсу магістратури

Форма навчання Назва дисципліни Документ
Денна Математичні задачі енергетики pdf
Програмування для мікропроцесорних систем pdf

 

Силабуси дисциплін 2-го курсу магістратури

Форма навчання Назва дисципліни Документ
Денна Цифрові пристрої релейного захисту та автоматики pdf

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Вибір дисциплін є законним правом здобувачів вищої освіти, гарантованим їм Законом України «Про вищу освіту». Обсяг вибіркових дисциплін становить не менше 25% від обсягу всіх кредитів, передбачених для вивчення в рамках як першого (бакалаврського), так і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Вибір дисциплін здійснюється з загальноуніверситетського каталогу (ЗУ-каталог) – для першого курсу бакалаврату, та з фахових каталогів (Ф-каталоги) – для 2-3 курсу і за деякими освітніми програмами для 1-го курсу.

Навчальні дисципліни ЗУ-каталогу спрямовані на поглиблення і вдосконалення загальних компетентностей стандартів вищої освіти, а Ф-каталогів – на вдосконалення спеціальних (фахових) компетентностей, визначених конкретною освітньою програмою.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського вибір регламентується Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Традиційно, вибір дисциплін здійснюється студентами 1–3 курсів бакалаврату весною. Обираються дисципліни, які будуть вивчатись в наступному навчальному році. Магістри обирають дисципліни в першому семестрі 1-го року навчання (восени).

З 2021 року вибір дисциплін як ЗУ-, так і Ф-каталогів здійснюється через систему Eлектронний кампус. З детальною інструкцією щодо процесу вибору дисциплін в системі “Електронний кампус” можна ознайомитися за цим посиланням.

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського pdf
ЗУ-Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти pdf
Ф-Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми “Управління, захист та автоматизація енергосистем” за спеціальністю 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти pdf