Дисципліни, які викладає кафедра АЕ

 

Дисципліни, які кафедра АЕ викладає для студентів своєї кафедри

Назва дисципліни Викладачі
л = лекції, пр = практичні заняття, лб = лабораторні роботи, кр = курсова робота, кп = курсовий проект, з = заочники
Вступ до спецiальностi Хлистов В.М. (л, лз)
Обчислювальна технiка та програмування Настенко Д.В. (л, пр, пб, лз, лбз)
Нестерко А.Б. (л, пр, лб)
Труніна Г.О. (пр, лб)
Тимохін О.В. (пр, лб)
Лавренова Д.В. (лб)
Гулий В.С. (лб)
Обчислювальні методи та алгоритмізація Хоменко О.В. (л, лбз, крз)
Труніна Г.О. (пр, лб, кр)
Гулий В.С. (лб, кр)
Основи наукових досліджень Лавренова Д.В. (л, пр, лз, прз)
Пакети прикладних програм для ПЕОМ Толочко О.І. (лб)
Труніна Г.О. (лбз)
Математичнi задачi енергетики Хоменко О.В. (л, лб, лз, прз, лбз, крз)
Гулий В.С. (пр, лб, кр)
Основи метрології та електричних вимірювань Хлистов В.М. (л, лб, лз, лбз)
Лавренова Д.В. (л, лб)
Труніна Г.О. (лб)
Об’єктно орієнтоване програмування Настенко Д.В. (л, лб)
Труніна Г.О. (лб, лз, лбз)
Цифрова електроніка в електроенергетиці Тимохін О.В. (л, лб, лз, лбз)
Курсон О.І. (лз, прз, лбз)
Лавренова Д.В. (пр)
Релейний захист Дмитренко О.О. (л, лб)
Заколодяжний В.В. (л, лз, лбз)
Теорiя автоматичного керування Марченко А.А. (л, лб, кр)
Настенко Д.В. (лз, лбз, крз)
Гулий В.С. (лб)
Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач Нестерко А.Б. (л, пр, лб, лз, прз, лбз)
Програмування для мікропроцесорних систем Тимохін О.В. (л, пр, лб, лз, прз, лбз)
Автоматичне та автоматизоване управління в енергосистемах Марченко А.А. (л, лз, прз, лбз)
Нестерко А.Б. (пр)
Гулий В.С. (лб)
Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці Яндульський О.С. (л)
Лавренова Д.Л. (л, пр, лб, кп)
Тимохін О.В. (лб, лз, лбз, кпз)
Заколодяжний В.В. (лб, кп)
Інформаційно-управляючі системи та засоби збереження інформації в електроенергетиці Настенко Д.В. (л, лб, лз, лбз)
Лавренова Д.В. (л, пр, лз, прз)
Проектування та експлуатація систем керування Заколодяжний В.В. (л, пр, лб, лз, прз, лбз)
Дмитренко О.О. (лб)
Методи оптимізації виробництва та розподілу електричної енергії Нестерко А.Б. (пр)
Математичне моделювання систем і процесів Дмитренко О.О. (л, лб)
Новітні технології у виробництві та розподілі електроенергії Яндульський О.С. (л)

 

Дисципліни, які кафедра АЕ викладає для студентів інших кафедр

Назва дисципліни Викладачі
л = лекції, пр = практичні заняття, лб = лабораторні роботи, кр = курсова робота, кп = курсовий проект, з = заочники
Обчислювальна технiка та програмування
для груп ЕС
Настенко Д.В. (л, лб, лз, лбз)
Труніна Г.О.
(пр, лб)
Лавренова Д.В. (лб)
Тимохін О.В. (лб)
Гулий В.С. (лб)
Основи метрології та електричних вимірювань
для всіх студентів ФЕА
Хлистов В.М. (л, лб, лз, лбз)
Лавренова Д.В. (л, лб)
Труніна Г.О. (лб)
Основи релейного захисту та автоматизації електричних систем
для груп ЕС, ЕТ, ЕВ, ЕД
Дмитренко О.О. (л, лб)
Хлистов В.М. (л)
Заколодяжний В.В. (лб, лз, лбз)
Релейний захист та автоматизація енергосистем
для груп ЕС
Хлистов В.М. (л, лб)
Заколодяжний В.В. (лб, лз, лбз)
Теорiя автоматичного керування
для груп ЕД
Марченко А.А. (л)
Автоматичне регулювання в енергосистемах
для груп ЕС
Марченко А.А. (л, лз, прз)
Нестерко А.Б. (пр)
Автоматизація енергоустаткування
для груп ЕТ
Заколодяжний В.В. (л, лб, лз, лбз)
Дмитренко О.О. (лб)
Елементи та пристрої автоматичних систем
для груп ЕД
Тимохін О.В. (л, пр)
Мікропроцесорна техніка в електроустановках
для груп ЕТ
Тимохін О.В. (л, пр)