Інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний кампус»

 

Інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний кампус» – прикладне програмне забезпечення, яке є елементом інформаційно-телекомунікаційного середовища КПІ ім. Ігоря Сікорського та використовується для інформаційної підтримки повсякденної діяльності студентів, викладачів, співробітників університету, а так само для інформаційної підтримки всіх видів інноваційної діяльності в університеті.

Основні функції інформаційно-телекомунікаційної системи Електронний кампус:

  • багатобічна комунікація між студентами, викладачами, науковим співтовариством;
  • формування єдиного інформаційного ресурсу, що відображає стан науково-освітнього процесу університету;
  • забезпечення своєчасного та оперативного розміщення повної, об’єктивної, достовірної та несуперечливої інформації про освітній процес університету;
  • розповсюдження інформації про майбутні події і заходи та інші довідкові відомості;
  • забезпечення централізованого і зручного доступу до відомостей про діяльність ректорату і підрозділів університету;
  • забезпечення навігації по всьому інформаційному наповненню системи «Електронний кампус»;
  • організація взаємодії та інформаційного обміну між системою «Електронний кампус» та іншими інформаційними ресурсами і системами університету.

Для вирішення поставлених завдань в системі «Електронний кампус» КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблені віртуальні кабінети за профілями користувачів: студент (додаткові функції профілю: староста, профорг), викладач-науковець (додаткові функції профілю: куратор), методист кафедри, завідувач кафедрою.

Вхід до системи «Електронний кампус» здійснюється за URL-адресою:   http://login.kpi.ua/

Інструкції користувача системи «Електронний кампус» для профілю «Викладач-науковець»:   pdf

Інструкція користувача по виставленню результатів атестації в системі «Електронний кампус»:   pdf

Перелік навчально-методичної документації дисципліни (кредитного модуля), що повинна зберігатися в базі даних системи «Електронний кампус»:   pdf

Рекомендації викладачам до розроблення методичних вказівок до самостійної роботи студентів: pdf

Інструкція щодо роботи викладача з модулем “Сесія”: pdf