Графіки консультацій та захистів ДП і МД

 

Графік захисту ДП і МД на кафедрі АЕ в травні–червні 2020 р.

Графік захисту магістерських дисертацій студентами групи ЕК-81мн (спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація – Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії) у травні 2020 року:

Дата проведення
Місце проведення
Час проведення
Кількість студентів
ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ
13 травня 2020 р.
онлайн
1400
2
ЗАХИСТ
20 травня 2020 р.

Графік захисту дипломних проектів бакалавра студентами груп ЕК-г61-1, ЕК-п71, ЕК-зг61-01 та ЕК-зп71 (спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) у червні 2020 року:

Дата проведення
Місце проведення
Час проведення
Кількість студентів
ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ
11 червня 2020 р.
онлайн
1430
20
ЗАХИСТ
18,19 червня 2020 р.

 

Склад екзаменаційних комісій по захисту ДП і МД

Склад екзаменаційних комісій 2020 р. по захисту дипломних проектів і магістерських дисертацій за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Наук. звання, ступінь
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада та місце pоботи
ГОЛОВА ЕК
д.т.н., проф.
Яндульський Олександр Станіславович
Науковий керівник кафедри автоматизації енергосистем
ЧЛЕНИ ЕК
к.т.н., доц.
Марченко Анатолій Андрійович
Доцент кафедри автоматизації енергосистем
к.т.н., доц.
Хоменко Олег Володимирович
Доцент кафедри автоматизації енергосистем
к.т.н., доц.
Дмитренко Олександр Олексійович
Доцент кафедри автоматизації енергосистем
СЕКРЕТАР ЕК
Новицька Маріанна Володимирівна
Інженер кафедри автоматизації енергосистем