Теми та керівники ДП і МД

 

Теми і керівники дипломних проектів бакалаврів, захист яких призначений на червень 2020 р.
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
Освітня програма (спеціалізація): Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії (групи ЕК-г61-1, ЕК-зг61-01) і Управління, захист та автоматизація енергосистем (групи ЕК-п71,  ЕК-зп71).

Група ЕК-г61-1 (бакалаври, денна форма навчання)
Наказ №1048-с від 28.04.2020
ПІБ студента Тема дипломного проекту Керівник ДП
1
Дуда
Павло Ігорович
Обчислення загальних характеристик режиму оператора системи розподілу згідно добового графіку навантажень Доцент, к.т.н. Банін Д.Б.
2
Жайворонок
Оксана Олександрівна
Регулювання і аналіз напруги в електричній мережі Доцент, к.т.н. Хоменко О.В.
3
Канабас
Денис Сергійович
Розрахункова модель електричної мережі 330 кВ Доцент, к.т.н. Хоменко О.В.
4
Лущай
Віталій Богданович
Регулювання реактивної потужності в електричній мережі Доцент, к.т.н. Хоменко О.В.
5
Мудрик
Вадим Ігорович
Регулювання напруги та потужності вітрової електростанції в електричній мережі Доцент, к.т.н. Марченко А.А.
6
Паканич
Сергій Іванович
Розробка методу вибору резервів для автоматичного вторинного регулювання частоти та перетоків потужності Ст. викладач, к.т.н. Нестерко А.Б.
7
Плотніков
Єгор Дмитрович
Підсистема збору оперативної інформації на підстанції 110/10 кВ Ст. викладач Настенко Д.В.
8
Романенко
Олександр Олегович
Дослідження та порівняння ефективності розрахунку усталеного режиму різними методами Доцент, к.т.н. Банін Д.Б.
9
Савюк
Кіріл Сергійович
Дослідження еквівалентності розрахунку режиму алгебраїчним та символічним методом Доцент, к.т.н. Банін Д.Б.
Група ЕК-п71 (бакалавр, денна прискорена форма навчання)
Наказ №1047-с від 28.04.2020
1
Полуботкін
Олександр Сергійович
Реконструкція підстанції 35/10 кВ Доцент, к.т.н. Курсон О.І.
Група ЕК-зг61-01 (бакалаври, заочна форма навчання)
Наказ №1050-с від 28.04.2020
1
Мельниченко
Максим Дмитрович
Розробка еталонної схеми з повним спектром обмежень для задач комплексної оптимізації режимів Доцент, к.т.н. Банін Д.Б.
2
Тесля
Дмитро Германович
Захист трансформаторів підстанції 110 кВ Ст. викладач Хлистов В.М.
3
Хаян
Дмитро Юрійович
Релейний захист обладнання головної схеми ГАЕС Ст. викладач Заколодяжний В.В.
4
Шигида
Радіон Володимирович
Реконструкція промислової підстанції 35/6 кВ Доцент, к.т.н. Курсон О.І.
Група ЕК-зп71 (бакалаври, заочна прискорена форма навчання)
Наказ №1050-с від 28.04.2020
1
Дзісяк
Вікторія Вікторівна
Система збору осцилограм аварійних процесів на підстанції 35/10 кВ Ст. викладач Настенко Д.В.
2
Камишева
Олена Миколаївна
Захист приєднань 10 кВ підстанції 110/10 кВ Ст. викладач Хлистов В.М.
3
Коваленко
Владислав Вячеславович
Дослідження режимів мереж 35/10 кВ операторів системи розподілу електроенергії Доцент, к.т.н. Банін Д.Б.
4
Студьонов
Сергій Володимирович
Релейний захист та телемеханіка КП «Київтеплоенерго» Доцент, к.т.н. Дмитренко О.О.
5
Ткаченко
Марія Олегівна
Релейний захист підстанції 110/10 кВ Ст. викладач Заколодяжний В.В.
6
Яценко
Дмитро Анатолійович
Реконструкція розподільного пристрою 35 кВ Асистент, к.т.н. Труніна Г.О.