Лабораторії кафедри автоматизації енергосистем

 

Лабораторія SCADA та систем телемеханіки АВВ (к. 306-20)

Лабораторний стенд ABB

В лабораторії SCADA та систем телемеханіки АВВ проводяться заняття із курсу «Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці». Для виконання лабораторних робіт в лабораторії присутнє як застаріле обладнання, яке досі використовується в електроенергетичних системах, так і найсучасніше обладнання, виробництва відомих світових фірм.

Зокрема в лабораторії присутнє обладнання, що дозволяє виконувати моделювання телефонного тонального каналу і виконання досліджень його характеристик за різних умов експлуатації; присутнє обладнання, що використовується для побудови високочастотних каналів передачі інформації по високовольтним лініям електропередачі; присутні термінали релейного захисту та засобів телемеханіки виробництва фірми АВВ (зокрема релейні термінали REF615, RET615, REC650 та пристрій телемеханіки RTU560), які розглядаються в якості складової частити інтегрованої системи управління підстанцією.

Лабораторний стенд ABB

Лабораторія оснащена сучасною локальною мережею із швидкістю передачі до 1000 Мб/с. Логічною складовою лабораторії також є два двопроцесорні промислові сервери IBM System x3650 M3, на яких функціонують декілька промислових SCADA систем та ОІК, які інформаційно поєднані із обладнанням лабораторії у єдиний комплекс.

Метою проведення лабораторних робіт в лабораторії є ознайомлення студентів із побудовою сучасних інтегрованих систем управління електроенергетичними об’єктами, а також із засобами побудови інформаційних систем, що забезпечують функціонування територіально розподілених об’єктів об’єднаної електроенергетичної системи України.

В подальших планах розвитку лабораторії є організація інтеграція засобів та обладнання та програмних комплексів моделювання режимів роботи електроенергетичних систем, що є присутні в лабораторіях кафедри Автоматизації енергосистем в єдину систему з метою побудови моделі дослідної енергосистеми, що дозволить проводити нові дослідження режимів роботи різноманітних енергосистем в різних режимах експлуатації і більш якісно готувати майбутніх спеціалістів в області електроенергетики.

 

Лабораторія релейного захисту та автоматики (к. 305-20)

Лабораторний стенд РЗ

В лабораторії релейного захисту та автоматики Проводяться лабораторні роботи з курсів «Релейний захист», «Основи релейного захисту та автоматики» для бакалаврів спеціальності «Системи виробництва та розподілу електроенергії» та з курсу «Рішення електроенергетичних задач на ПЕОМ» для магістрів та спеціалістів цієї ж спеціальності, «Основи релейного захисту» та «Автоматизація енергоустаткування» для бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціальності «Електричні станції», «Основи релейного захисту та автоматики» для бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціальностей «Електричні мережі та системи», «Техніка високих напруг», «Відновлювальні джерела енергії».

МП пристрій РЗ

В лабораторії, в залежності від навчального плану кожної окремої спеціальності, проводиться 1–2 цикли лабораторних робіт з кожної дисципліни. Лабораторія оснащена пристроями релейного захисту і автоматики на традиційній елементній базі – електромеханічними та мікроелектронними (1-й цикл робіт) та сучасними мікропроцесорними терміналами захисту та автоматики (2-й цикл робіт). Причому, спектр мікропроцесорних захистів, якими оснащена лабораторія, охоплює практично всіх закордонних (АВВ, Siemens, Alstom, Schneider Electric) та вітчизняних виробників (ВО Київприлад, Енергомашвин). Також в лабораторії використовуються сучасні імітатори аварійних режимів РЕТОМ та Doble.

Метою проведення лабораторних робіт студентами є:

  • набуття навичок з організації експериментальних досліджень;
  • засвоєння методики перевірки і настроювання параметрів як окремих елементів релейного захисту та автоматики, так і завершених комплектів;
  • вміння користуватись електричними та електронними контрольно-вимірювальними приладами та апаратами;
  • набуття навичок з наукового аналізу та узагальнення результатів експериментальних досліджень, оформлення звітної документації за результатами досліджень.

На даний момент розробляються нові лабораторні роботи з вищевказаних дисциплін з застосуванням найбільш сучасних мікропроцесорних пристроїв захисту та автоматики виробництва АВВ.

 

Спеціалізована лабораторія релейного захисту та автоматики АВВ (к. 303-20)

Обладнання ABB

В лабораторії релейного захисту та автоматики АВВ проводяться лабораторні роботи для студентів з курсів «Релейний захист», «Основи релейного захисту та автоматики» для бакалаврів спеціальності «Системи виробництва та розподілу електроенергії» та заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників в галузі електроенергетики.

Лабораторія оснащена сучасними мікропроцесорними терміналами релейного захисту і автоматики виробництва АВВ (Швеція).

Метою проведення лабораторних робіт студентами та слухачами курсів є:

  • набуття навичок з організації експериментальних досліджень;
  • засвоєння методики перевірки і настроювання параметрів як окремих елементів релейного захисту та автоматики, так і завершених комплектів виробництва АВВ;
  • вміння користуватись електричними та електронними контрольно-вимірювальними приладами та апаратами;
  • набуття навичок з наукового аналізу та узагальнення результатів експериментальних досліджень, оформлення звітної документації за результатами досліджень.

На даний момент розробляються нові лабораторні стенди з застосуванням найбільш сучасних мікропроцесорних пристроїв захисту та автоматики виробництва АВВ.

 

Лабораторія електричних вимірювань (к. 329-20)

В лабораторії «Електричні вимірювання» проводяться лабораторні заняття з кредитного модуля «Основи метрології та електричних вимірювань» для напрямів підготовки «Електотехніка та електротехнології» та «Електромеханіка», тобто для всіх студентів нашого факультету (11 груп).

В лабораторії функціонують 18 лабораторних робіт (36 год.), які охоплюють основні розділи лекційного курсу: визначення похибок прямих та непрямих вимірювань, вимірювання параметрів режиму та електричних кіл. В лабораторії використовуються аналогові та цифрові прилади, вимірювальні трансформатори струму та напруги, мости та компенсатори, індукційні та цифрові багатофункціональні лічильники електроенергії та ін.

Метою занять в лабораторії є підготовка студентів у галузі електровимірювальної техніки для досліджень, проектування, наладки та експлуатації обладнання електричних систем. В лабораторії студенти набувають конкретних знань, навичок та умінь для обґрунтованого вибору та практичної реалізації метода, схеми та техніки вимірювання, оцінки похибок вимірювання та надання рекомендацій щодо їх зменшення.

Планується підготовка нових лабораторних робіт, які пов’язані з автоматизацією вимірювань та дослідженням спеціалізованого програмного забезпечення цифрових лічильників.

 

Комп’ютерний клас кафедри автоматизації енергосистем
(к. 304-20)

Комп'ютерний клас

Навчально/науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерний клас кафедри АЕ ФЕА» оснащена 12-ма комп’ютерами для роботи студентів, сервером та 2-ма комп’ютерами для наукової роботи викладачів.

Тут проводяться лабораторні роботи з дисциплін: «Математичні задачі енергетики», «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови», «Обчислювальні методи та алгоритмізація», «Теорія автоматичного керування», «Цифрова електроніка в електроенергетиці», а також проводяться практичні заняття та індивідуальні заняття зі студентами. Студенти навчаються програмувати та засвоюють навики обраної професії. Порограмне забезпечення постійно оновлюється, розроблюються нові лабораторні роботи.