Навчальні плани та інші нормативні документи

 

Навчальні плани (НП)

Освітній ступень
Форма навчання
Рік вступу
Документ
Бакалавр
Денна
2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf
2019
pdf
Денна прискорена
2017
pdf
2018
pdf
2019
pdf
Заочна
2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf
2019
pdf
Заочна прискорена
2017
pdf
2018
pdf
2019
pdf
Магістр ОПП
Денна
2017-2018
pdf
2019
pdf
Заочна
2017-2018
pdf
2019
pdf
Магістр ОНП
Денна
2017-2018
pdf
2019
pdf

 

Робочі навчальні плани (РНП)

Освітній ступень
Форма навчання
Рік вступу
Документ
Бакалавр
Денна
2016
pdf
2017
pdf
2018
pdf
2019
pdf
Денна прискорена
2017
pdf
2018
pdf
2019
pdf
Заочна
2016
pdf
2019
pdf
Заочна прискорена
2017
pdf
2019
pdf
Магістр ОПП
Денна
2018
pdf
2019
pdf
Заочна
2018
pdf
2019
pdf
Магістр ОНП
Денна
2018
pdf
2019
pdf

 

Стандарти вищої освіти (СВО)

СВО першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
pdf
СВО другого (магістерського) рівня вищої освіти
pdf

 

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми (ОПП, ОНП)

ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
pdf
ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти
pdf
ОНП другого (магістерського) рівня вищої освіти
pdf