Наукова робота зі студентами

 

Даний розділ містить перелік наукових публікацій за останні роки, авторами та/або співавторами яких є студенти кафедри автоматизації енергосистем ФЕА.

 1. Артюх С. С., магістрант, Дмитренко О. О., к.т.н., доцент. Використання електромагнітних та оптоелектричних трансформаторів струму в перехідних режимах. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. –м. Київ.
 2. Банін Д. Б., к.т.н., доцент, Малмигіна Н. Т., магістрант. Аналіз роботи комплексу еквівалентування електричних режимів за рівнями напруг та втратами потужності. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 3. Дмитренко О. О., к.т.н., доцент., Касіч А. Ю., магістрант. Використання котушки Роговського в сучасних системах релейного захисту та автоматики. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 4. Коваленко О. О., магістрант, Лавренова Д. Л., к.т.н., ст. викл. Система збирання інформації про стан розподіленої енергосистеми на базі пристроїв PMU. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 5. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Гулий В. С., магістрант. Вплив вітроелектричної станції з асинхронним генератором на якість електроенергії при її паралельній роботі з електричною мережею. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 6. Марченков Д. А., магістрант, Марченко А. А., к.т.н., доцент. Флуктуація потужності генерації паралельно працюючих сонячних електростанцій. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. –м. Київ.
 7. Матвієнко Т. О., студентка, Марченко А. А., к.т.н., доцент. Моделювання системи управління вітротурбіною. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 8. Сальник Д. Г., магістрант, Курсон О. І., к.т.н., доцент. Підхід до підвищення ефективності електропостачання насосно-перекачувальних станцій нафтопровідного транспорту. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 9. Тимохін О. В., ст. викладач, Черевач І. М., магістрант. Види пошкоджень силових трансформаторів. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 10. Хоменко О. В., доцент, к.т.н., Маслюк К. О., магістрант. Оцінка чутливості втрат потужності в мережі до зміни реактивного навантаження у її вузлах. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 11. Шишак А. В., магістрант, Хоменко О. В., доцент, к.т.н. Засоби та методи підвищення пропускної здатності ЛЕП. // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 27 листопада 2014 р. – м. Київ.
 12. Банін Д. Б., к.т.н., доцент, Малмигіна Н. Т., Пашков Д. Ю., магістранти. Розрахунок балансних потоків потужності та класифікації втрат при системному еквівалентуванні // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 13. Курсон О. І., к.т.н., доцент, Сальник Д. Г., магістрант. Моделювання пуску високовольтного асинхронного двигуна насосно-перекачувальної станції при живленні через перетворювач частоти // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 14. Курсон О. І., к.т.н., доцент, Чигрин С. В., магістрант. Дослідження впливу точності моделювання синхронного генератора на похибку регулювання напруги // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 15. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Марченков Д. А., магістрант. Регулювання швидкості обертання двигуна на основі алгоритму нечіткої логіки // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 16. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Матвієнко Т. О., магістрант. Визначення спектру та потужності сигналу в каналах передачі розподільних електричних мереж // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 17. Тимохін О. В., ст. викл., Юрчик Ю. К., студент. Побудова коректуючих фільтрів для передачі інформації по розподільчим електричним мережам // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 18. Хлистов В. М., ст. викл., Щуренко М. М., студент. Програмний розрахунок диференційного захисту трансформатора на основі пристрою SEPAM з побудовою гальмівної характеристики // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 19. Хоменко О. В., к.т.н., доцент, Онуфрей В. О., магістрант. Підвищення пропускної здатності електричної мережі з використанням керованих самокомпенсуючих високовольтних ЛЕП // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 20. Хоменко О. В., к.т.н., доцент, Усата Т. В., магістрант. Моделювання і аналіз режимів роботи ПС 110/35/10 кВ «Солом’янська» // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 21. Дмитренко О. О., к.т.н., доцент, Якимчук А. В., магістрант. АВР магістралі резервного живлення власних потреб АЕС // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенергетики та автоматики”. Тези доповідей. 26 листопада 2015 р. – м. Київ.
 22. Банін Д. Б., к.т.н., доцент, Брага О. О., магістрант, Кондратьєв С. С., магістрант. Моделювання режимів з апроксимацією добових графіків навантаження поліномами високого порядку // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 23. Банін Д. Б., к.т.н., доцент, Усата Т. В., магістрант, Гащишин В. А., магістрант. Технологічне еквівалентування в складній ієрархічній системі управління об’єднаної енергосистеми // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 24. Нестерко А. Б., асистент, Брага О. О., магістрант. Визначення області стійкості налаштування крутизни статичної частотної характеристики гідроагрегата // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 25. Курсон О. І., к.т.н., доцент, Босак А. В., магістрант. Підвищення ефективності захисту від втрати живлення промислових підстанцій // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 26. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Маківський О. А., магістрант. Дослідження впливу пристроїв компенсації реактивної потужності на режим роботи підстанції 110/10 кВ // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 27. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Матвієнко Т. О., магістрант. Підвищення стійкості за напругою енергосистеми засобами гнучких систем передачі змінного струму // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 28. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Сисоєва В. В., магістрант. Імітаційне моделювання системи автоматичного частотного розвантаження // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 29. Тимохін О. В., ст. викл., Юрчик Ю. К., магістрант. Технічні основи побудови фільтрів із заданими частотними характеристиками // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 30. Хлистов В. М., ст. викл., Щуренко М. М., студент. Програмний розрахунок диференційного захисту гідрогенератора на основі пристрою Alstom з побудовою гальмівної характеристики // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 31. Хоменко О. В., к.т.н., доцент, Онуфрей В. О., магістрант. Підвищення пропускної здатності лінії 750 кВ «Хаес – Жешув» з використанням керованих самокомпенсуючих ЛЕП // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 32. Хоменко О. В., к.т.н., доцент, Каленюк А. О., магістрант. Підвищення пропускної здатності електричної мережі з використанням пристроїв FACTS // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 33. Хоменко О. В., к.т.н., доцент, Настенко В. Д., студент. Розвиток бездротової передачі електричного струму в світ // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 34. Дмитренко О. О., к.т.н., доцент, Буханенко О. І., студент. Способи зменшення впливу похибок трансформаторів струму в перехідних режимах на роботу релейного захисту електроенергетичних систем // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 35. Дмитренко О. О., к.т.н., доцент, Метельська О. В., студент. Випереджувальні функції релейного захисту // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016.
 36. Бондарчук Д. В., магістрант, Дмитренко О. О., к.т.н., доцент. АВР магістралі резервного живлення власних потреб АЕС // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 37. Брага О. О., магістрант. Визначення впливу затримки мобілізації первинного резерву на швидкодію встановленя допустимого режиму роботи енергосистеми // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 38. Буханенко О. І., Метельська О. В., магістранти, Дмитренко О. О., к.т.н., доцент. Автоматизована система збору і передачі інформації З МП РЗА «АРГОН» // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 39. Вдов Т. В., студентка, Дмитренко О. О., к.т.н., доцент. Дослідження функціональних можливостей «elplek» – програми для моделювання аварійних режиів електричної мережі // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 40. Гащишин В. А., Кондратьєв С. С., магістранти, Банін Д. Б., к.т.н., доцент. Моделювання оцінки стану режиму енергосистеми з використанням пристрою PMU (phasor measurement unit) // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 41. Коваль В. Ф., магістрант, Лавренова Д. Л., к.т.н. ст. викл. Аналіз порушення норм деяких параметрів якості електроенергії електричної мережі та методика їх врахування // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 42. Кузнець О. О., студент, Настенко Д. В., ст. викладач. Розробка алгоритму для отримання аварійних подій з пристрою “ДІАМАНТ” // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 43. Лепський М. Г., магістрант, Банін Д. Б., к.т.н., доцент. Врахування обмежень методом бар’єрних функцій в задачах оптимізації режимів електричних мереж // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 44. Майкович І. В., студентка, Марченко А. А., к.т.н., доцент. Імітаційна модель системи регулювання швидкості обертання гідроагрегату // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 45. Маківський О. А., магістрант, Марченко А. А., к.т.н., доцент. Оптимізація параметрів електричної мережі з використанням повздовжньої компенсації // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 46. Місюченко М. О., магістрант, Нестерко А. Б., ст. викл., к.т.н. Візуалізація та аналіз стійкості енергосистеми на основі використання даних реєстраторів перехідних режимів // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 47. Наухацька Т. А., студент, Марченко А. А., к.т.н., доцент. Оптимізація параметрів PID-контролера системи збудження генератора // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 48. Попов К. В., магістрант, Хлистов В. М., ст.викл. Погодження характеристик струмових захистів на основі цифрових та індукційних реле // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 49. Прилипко Д. Ю., магістрант, Банін М. Д., ст. викл. Оптимізація реактивних потужностей електричних мереж методами другого порядку // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 50. Рокицький Р. О., студент, Хлистов В. М., ст. викл. Логічний максимальний струмовий захист // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2017.
 51. Дмитренко О. О., Шкурат А. І. Вітчизняні мікропроцесорні пристрої релейного захисту та автоматики // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 52. Дмитренко О. О., Горбач Я. В. Порівняльний аналіз підходів до реалізації ланцюгів струму і напруги в пристроях релейного захисту // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 53. Дмитренко О. О., Ожиняк О. Р. Пристрої для визначення місця замикання на землю для ліній 6–35 КВ // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 54. Мартинюк О. С., Хоменко О. В. Моделювання і аналіз режимів роботи ПС 110/10 кВ «Білогородка» // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 55. Баширова І. В., Хоменко О. В. Розрахункова модель електричної мережі 330-6 кВ Центрального регіону ОЕС України // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 56. Чарняк О. С., Хоменко О. В. Моделювання схеми та режимів роботи електричної мережі ОЕС України // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 57. Хлистов В. М., Рокицький Р. В. Моделювання цифрового диференційного захисту трансформатора з блокуванням по 5-й гармоніці // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 58. A. Marchenko, V. Onufrei. Diagnostics of malfunctions of substations elements with regard to uncertain information // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 59. Марченко А. А., Сисоєва В. В. Дослідження роботи системних регуляторів автоматичного регулювання частоти та потужності // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 60. Марченко А. А., Майкович І. В. Регулювання кутової швидкості обертання ротору турбоагрегату при роботі в режимах ізольованого навантаження та при паралельної роботи з енергосистемою // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 61. Марченко А. А, Язенок Ю. С. Моделювання паралельної роботи вітрової електростанції з енергосистемою // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 62. Марченко А. А., Наухацька Т. А. Моделювання системи збудження генератора та визначення її оптимальних параметрів // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 63. Кротов В. О. Марченко А. А. Моделювання та дослідження регулятора швидкості обертання турбіни // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 64. Курсон О. І., Мовчан І. О. Підвищення ефективності застосування високовольтних регульованих конденсаторних установок // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 65. Прилипко Д. Ю., Лепський М. Г., Банін Д. Б. Комплексна оптимізація розподілу реактивних потужностей та коефіцієнтів трансформації. Комп’ютерний комплекс OPTIM_QT // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 66. Губчук А. Є., Марченко А. А. Високочастотний зв’язок в лініях високої напруги // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2018.
 67. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Наухацька Т. А., магістрант. Дослідження моделі системи збудження генератора в режимі його паралельної роботи з енергосистемою // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 68. Марченко А. А., к.т.н., доцент, Майкович І. В., магістрант. Моделювання впливу збурень на динамічну стійкість електричної мережі // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 69. Ярош В. С., магістрант, Дмитренко О. О., к.т.н., доцент. Захист шин, що використовує швидке s-перетворення струмових сигналів // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 70. Дмитренко О. О., к.т.н., доцент, Потапов В.С., магістрант. Основний захист трансформаторів на основі узагальненої фундаментальної потужності // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 71. Нестерко А. Б., к.т.н., Лисак К. М., магістрант. Дослідження роботи керованого накопичувача електроенергії у розподільній електричній мережі // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 72. Хижняк В. А., магістрант, Банін Д. Б., к.т.н доцент. Узагальнений алгоритм врахування обмежень при фіксації напруг для задач моделювання режимів системоутворюючих і живлячих мереж 750-110 кВ енергосистем // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 73. Тимохін О. В., к.т.н. ст. викл., Пляс О. В., магістрант. Аналіз пошкоджень та особливоті релейного захиту трансформаторів та автортрансформаторів 330-750 кВ // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 74. Хлистов В. М., ст. викл., Рокицький Р. О., студент. Розрахунок уставок пристроїв релейного захисту сонячної електростанції потужністю 11 МВт // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 75. Хлистов В. М., ст. викл., Рокицький Р. О., студент. Моделювання гальмівної характеристики пристрою диференційного захисту трансформатора КУЕ 650 з блокуванням по 2-й гармоніці // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 76. Хоменко О. В., доцент, к.т.н., Баширова І. В., магістрант. Автоматизація підстанції 750 кВ Центрального регіону ОЕС України // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 77. Курсон О. І., к.т.н., доцент, Пиж П. В., магістрант. Організація аварійного включення резервного живлення при застосуванні мікропроцесорних пристроїв SEPAM виробництва ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРИК // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 78. Лавренова Д. Л., к.т.н., ст. викл., Петрина В. А., магістрант. Архітектура інформаційного обміну підстанції відповідно до стандарту IEC 61850 // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 79. Воскобойник П. О., магістрант, Лавренова Д. Л., к.т.н. ст. викл. Аналіз загроз базам даних в електроенергетичній галузі для підвищення захисту систем керування // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 80. Дмитренко О. О., к.т.н., доцент, Мудрик В. І., бакалавр. Цифрові підстанції. Аналіз та їх тенденції впровадження в Україні // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 81. Хлистов В. М., ст.викл., Фетисов І. О., магістрант. Розрахунок параметрів кабельного приєднання сонячної електростанції до електромережі // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.
 82. Настенко Д. В., ст. викл., Рекс А. О., магістрант, Панченко А. М., магістрант. Організація збору оперативної диспетчерської інформації з використанням пристроїв RTU540 на сонячній ПС 35 кВ // В кн.: Міжнародн. наук.-техн. журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2019.