Наукова школа кафедри автоматизації енергосистем

 

Теорія, методи та засоби управління електроенергетичними системами

Науковий керівник школи: доктор технічних наук, професор Яндульський Олександр Станіславович, Лауреат Державної премії України, декан ФЕА, науковий керівник кафедри автоматизації енергосистем.

Фундаментально-прикладна наукова школа була заснована у 1962 р. к.т.н, проф. Ю. П. Гизилою – відомим фахівцем в галузі релейного захисту та автоматики енергосистем, завідувачем кафедри автоматизації енергосистем і д.т.н., проф. Й. І. Гребенем – відомим фахівцем в галузі автоматики та телемеханіки.

Основу наукової школи складають вчені професорсько-викладацького складу кафедри автоматизації енергосистем НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Характер досліджень школи: фундаментальні, прикладні.

  • Фундаментальні дослідження школи спрямовані на розвиток теорії моделювання, аналізу і синтезу систем управління, розробку нових підходів та методів побудови і створення засобів, що забезпечують підвищення ефективності функціонування електроенергетичних систем.
  • Прикладні дослідження школи спрямовані на підвищення якості функціонування системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України, розробку та впровадження автоматизованої системи збору інформації від мікропроцесорних засобів, яка призначена для збору та передачі на верхні рівні дискретної та аналогової інформації нормального та аварійного режимів роботи електроенергетичного об’єкту.

Науковцями школи за останні 10 років створено навчальні центри та лабораторії (спільно з компаніями ABB, Siemens, ДТЕК), які функціонують в рамках проведення наукових досліджень, навчального процесу та підвищення кваліфікації. Зокрема було виконано 3 фундаментальні держбюджетні роботи, результати яких використані при виконанні 135 господарчо-договірних проектів.

Впродовж існування школи: підготовлено 5 докторів, 43 кандидати наук та біля 90 магістрів; оприлюднено 22 монографії, 30 навчальних посібників та підручників; виконано більше 312 науково-дослідних робіт, більшість з яких впроваджено у виробництво; опубліковано наукових робіт у фахових виданнях біля 700; отримано охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності більше 45.

Отримано: Державна премія України (проф. Яндульський О. С., 2010 р.), Премія НАН України імені С. М. Хрущева (проф. Яндульський О. С., 2000 р.), Грамота Верховної Ради України (проф. Яндульський О. С.), 2 Перемоги у конкурсі “Лідер паливно-енергетичного комплексу” (проф. Яндульський О. С., 2006 р.; доц. Дмитренко О.О., 2008 р. ), премія НАН України для молодих вчених (доц. Стелюк А. О., 2010) премія Президента України для молодих учених (Нестерко А.Б. 2018 ).

Науковці школи здійснюють міжнародне співробітництво з Магдебургським університетом ім. Отто Фон Геріке (Німеччина), Університетом прикладних наук Гессена (Німеччина), корпораціями ABB, Siemens, Alstom, Schneider Electric, PHNIX в контексті підвищення ефективності управління ЕЕС на основі договорів про співпрацю. Проводяться спільні дослідження та впровадження, результати обговорюються на конференціях.