Публікації НПП кафедри автоматизації енергосистем

 

Даний розділ містить перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей та інших публікацій за останні 5 років, авторами та/або співавторами яких є викладачі кафедри автоматизації енергосистем ФЕА.

Публікації у матеріалах конференцій
Національний стандарт України
Публікації за участю студентів
 

Монографії

 1. Яндульський О. С., Нестерко А. Б., Тимохін О. В., Труніна Г. О. Регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії: Монографія. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2017. – 200 с.
 2. В. В. Кирик, Б. В. Циганенко, О. С. Яндульський. Розподільні електричні мережі напругою 20 кВ та ефективність їх роботи. – К.: «КПІ ім. Ігоря Cікорського», 2018. – 233 с.
 3. Kychanskyy V. V., Nesterko A. B., Hunko I. O. Collective monograph. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 2. – Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – 473 p.

 

Посібники

 1. Настенко Д. В., Нестерко А. Б. Об’єктно-орієнтовне програмування. Частина 1. Основи об’єктно-орієнтовного програмування на мові С#: Навчальний посібник. – Київ.: НТУУ «КПІ», 2016. – 76 с.
 2. Яндульський О. С., Дмитренко О. О. Релейний захист. Цифрові пристрої релейного захисту, автоматики та управління електроенергетичних систем: Навчальний посібник під загальною редакцією д.т.н. О. С. Яндульського. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 102 с.
 3. Яндульський О. С., Дмитренко О. О. Математичне моделювання систем та процесів. Математичне забезпечення мікропроцесорних пристроїв релейного захисту і автоматики електроенергетичних систем: Навчальний посібник під загальною редакцією д.т.н. О. С. Яндульського. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 59 с.
 4. Лавренова Д. Л., Хлистов В. М. Основи метрології та електричних вимірювань [Електронне видання]: Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 123 с.
 5. Хоменко О. В. Математичні задачі енергетики. Моделювання і аналіз усталених режимів роботи електричних систем: Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 109 с.
 6. Банін Д. Б., Банін М. Д., Гнатовський А. В. Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач. Моделі, методи, алгоритми і програми для промислових комп’ютерних комплексів: Навчальний посібник. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – 104 с.
 7. Лавренова Д. Л., Хлистов В. М. Основи метрології та електричних вимірювань [Електронне видання]: Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2019. – 123 с.
 8. Теорія автоматичного керування. Дослідження системи автоматичного регулювання. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» / А. А. Марченко, В. С. Гулий, Д. В. Настенко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 31 с.
 9. Обчислювальні методи та алгоритмізація: комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Управління, захист та автоматизація енергосистем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Хоменко, Г. О. Труніна, О. О. Дмитренко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 89 с.

 

Публікації

 1. Яндульський О. С., Марченко А. А., Мацейко В. В. Дослідження властивостей низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 5. – С. 74–76. (Scopus).
 2. Труніна Г. О. Зони ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням в розподільній електричній мережі // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 5. – С. 54–56. (Scopus).
 3. Яндульський О. С. Марченко А. А. Мацейко В. В. Дослідження властивостей низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів // Збірник доповідей 13 міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки – 2014», Київ, видання на CD-диску, PPE, 2014.
 4. Яндульський О. С. Нестерко А. Б. Вплив відновлюваних джерел енергії з інверторним приєднанням на інерцію електроенергетичної системи // Збірник доповідей 13 міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки – 2014», Київ, видання на CD-диску, PPE, 2014.
 5. Труніна Г. О. Зони ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі // Збірник доповідей 13 міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної електротехніки – 2014», Київ, видання на CD-диску, PPE, 2014.
 6. Нестерко А. Б., Яндульський О. С., Марченко А. А. Оцінка динамічних характеристик багатомашинних елеектроенергетичних систем на основі даних синхрофазорів // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: V міжнар. конф., 29 черв. – 1 лип. 2014 р.: тези допов. – Луцьк – Шацькі озера, 2014. – С. 161–162.
 7. Мацейко В. В. Демпфування низькочастотних коливань потужності в енергосистемі // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: V міжнар. конф., 29 черв. – 1 лип. 2014 р.: тези допов. – Луцьк – Шацькі озера, 2014. – С. 152–154.
 8. О. С. Яндульський, Г. О. Труніна. Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням в розподільній електричній мережі // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: V міжнар. конф., 29 черв. – 1 лип. 2014 р.: тези допов. – Луцьк – Шацькі озера, 2014. – С. 214–215.
 9. О. С. Яндульський, О. В. Тимохін, А. О. Тимохіна. Деякі аспекти роботи автоматичного частотного розвантаження // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: V міжнар. конф., 29 черв. – 1 лип. 2014 р.: тези допов. – Луцьк – Шацькі озера, 2014. – С. 212–213.
 10. Моделювання системи управління вітротурбіною та оптимізації параметра регулятора [Електронний ресурс] / О. С. Яндульский, А. А. Марченко, В. C. Гулий // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – №1.
 11. Яндульський О. С., Марченко А. А., Хлистов В. М. Моделювання мікропроцесорного диференційного захисту трансформатора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – №3. – с. 99–103.
 12. Оцінка динамічних характеристик багатомашинних електроенергетичних систем на основі даних cистеми моніторингу перехідних режимів [Електронний ресурс] / О. С. Яндульський, А. А. Марченко, А. Б. Нестерко // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – №4.
 13. Деякі аспекти роботи автоматичного частотного розвантаження [Електронний ресурс] / О. С. Яндульський, О. В. Тимохін; А. О. Тимохіна // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – №4.
 14. Демпфування низькочастотних коливань потужності в енергосистемі [Електронний ресурс] / В. В. Мацейко // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – №4.
 15. Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі [Електронний ресурс] / О. С. Яндульський, Г. О. Труніна // Наукові праці ВНТУ. – 2014. – №4.
 16. Яндульський О. С., Мацейко В. В.Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2014. — №5 — C. 32—38.
 17. Яндульський О. С., Нестерко А. Б. Ідентифікація моделі електроенергетичної системи на основі синхронізованих вимірів режимних параметрів під час перехідних процесів // Технічна електродинаміка. – 2015. – №5. – С. 59–62. (Scopus).
 18. А. А. Марченко, О. В. Тимохін, А. О. Тимохіна. Аналіз низькочастотних коливань в енергосистемі з використанням вейвлет-перетворення // Технічна електродинаміка. – 2015. – №5. – С. 55–58. (Scopus).
 19. Яндульський О. С., Нестерко А. Б. Дослідження впливу відновлюваних джерел енергії з віртуальною інерцією на процеси регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи // Енергетика, економіка, технології, екологія. Науковий журнал. – 2015. – №1(39) – С. 17–24.
 20. Яндульський О. С., Труніна Г. О., Нестерко А. Б. Оптимальне регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелом розосередженого генерування з урахуванням їх належності одному власнику при використанні резерву активної потужності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2015. – №2/91. – С. 50–54.
 21. Яндульський О. С., Нестерко А. Б. Централізована система оптимального регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: збірник наукових праць. – 2015. – №30(Т.2). – С. 113–121.
 22. Яндульський О. С., Труніна Г. О. Підхід до оптимального регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелом розосередженої генерації з урахуванням їх належності одному або різним власникам // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: збірник наукових праць. – 2015. – №30(Т.2). – С. 121–129.
 23. Яндульський О. С., Нестерко А. Б. Ідентифікація моделі електроенергетичної системи на основі синхронізованих вимірів режимних параметрів під час перехідних процесів // Четверта міжнародна конфереція “Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’15”, Тези доповідей. 9–12 червня 2015 р., м. Київ.
 24. Яндульський О. С., Марченко А. А., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. Визначення резервів активної потужності джерел розосередженого генерування з урахуванням їхнього впливу на напругу в мережі // Четверта міжнародна конфереція “Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’15”, Тези доповідей. 9–12 червня 2015 р., м. Київ.
 25. А. А. Марченко, О. В. Тимохін, А. О. Тимохіна. Аналіз низькочастотних коливань в енергосистемі з використанням вейвлет-перетворення // Четверта міжнародна конфереція “Інтелектуальні енергетичні системи – ESS’15”, Тези доповідей. 9–12 червня 2015 р., м. Київ.
 26. Яндульський О. С., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. Визначення резервів активної потужності відновлюваних джерел енергії з урахуванням їх впливу на напругу в мережі. Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті XVІ міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей. 28–29 травня 2015 р. НТУУ «КПІ», Кафедра ВДЕ, Київ, 2015 р.
 27. Яндульський О. С., Тимохін О. В., Труніна Г. О., Нестерко А. Б. Визначення когерентних груп генераторів під час електромеханічних перехідних процесів в електроенергетичній системі. ОКЕУ 2015 Оптимальне керування електроустановками. IІI Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 14–15 жовтня 2015 р. м. Вінниця.
 28. Яндульський О. С., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. Залучення відновлюваних джерел енергії до регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи. ОКЕУ 2015 Оптимальне керування електроустановками. IІI Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 14–15 жовтня 2015 р. м. Вінниця.
 29. Яндульський О. С., Дмитренко О. О., Заколодяжний В. В. Сумісне використання автоматизованих систем MicroSCADA та АСЗІ МП АРГОН в АСУ ТП. ОКЕУ 2015 Оптимальне керування електроустановками. IІI Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 14–15 жовтня 2015 р. м. Вінниця.
 30. Яндульський О. С., Марченко А. А., Гулий В. С. Дослідження режимів роботи енергосистеми зі значною часткою ВЕС. ОКЕУ 2015 Оптимальне керування електроустановками. IІI Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 14–15 жовтня 2015 р. м. Вінниця.
 31. Хоменко О. В., Маслюк К. В., Хлистов В. М. Вибір оптимізуючих впливів на режим енергосистеми на основі теорії чутливості // ОКЕУ 2015 Оптимальне керування електроустановками. IІI Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 14–15 жовтня 2015 р. м. Вінниця.
 32. О. С. Яндульський, проф., д.т.н., В. В. Мацейко, асистент. Cистема демпфування низькочастотних коливань з додатковими вхідними сигналами від системи моніторингу перехідних режимів // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів. «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», тези доповідей, 20–24 квітня 2015 р., м. Маріуполь.
 33. О. С. Яндульський, проф., д.т.н., Г. О. Труніна, аспірант, асистент. Підхід до оптимального регулювання напруги в Розподільній електричній мережі з джерелом розосередженої генерації з урахуванням їх належності одному або різним власникам // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів. «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», тези доповідей, 20–24 квітня 2015 р., м. Маріуполь.
 34. О. С. Яндульський, проф., д.т.н., А. Б. Нестерко, аспірант, асистент. Централізована система оптимального регулювання частоти та потужності електро-енергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії власникам // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів. «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», тези доповідей, 20–24 квітня 2015 р., м. Маріуполь.
 35. Яндульський О. С. Визначення когерентних груп генераторів під час електромеханічних перехідних процесів в електроенергетичній системі / О. С. Яндульський, О. В. Тимохін, Г. О. Труніна, А. Б. Нестерко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №6(123). – С. 129–135.
 36. Нестерко А. Б. Підвищення ефективності регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії // Відновлювана енергетика. – 2015. – №4(43). – С. 12–16.
 37. Яндульський О. С. Визначення резервів активної потужності джерел розосередженого генерування з урахуванням їх впливу на напругу в мережі / О. С. Яндульський, А. А. Марченко, А. Б. Нестерко, Г. О. Труніна // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. – 2016. – №1(43). – С. 13–18.
 38. Яндульський О.С. Дослідження режимів роботи енергосистеми зі значною часткою вітрових електричних станцій / Яндульський О. С., Марченко А. А., Гулий В. С. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – №2(125). – С. 122–127.
 39. Яндульський О. С., Дмитренко О. О., Заколодяжний В. В. Сумісне використання автоматизованих систем MicroSCADA та АСЗІ МП АРГОН в АСУ ТП. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. –2016. – №1(35). – С. 64–68.
 40. Яндульський О. С., Марченко А. А., Гулий В. С. Оптимізація параметрів системного стабілізатора для ефективного демпфування низькочастотних коливань в енергосистемі. Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 6. – С. 100–104.
 41. Яндульський О. С., Гулий В. С. Особливості участі блоків ТЕС у вторинному регулюванні частоти в ОЕС України. Наукові праці ВНТУ. – 2017. – № 4. – С. 1–4.
 42. Яндульський О. С., Нестерко А. Б., Труніна Г. О., Тимохін О. В. Зменшення кількості спрацювань системи РПН трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця: 2017. – №5. – С. 69–73.
 43. Яндульський О. С., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. Зменшення кількості перемикань системи РПН трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2017. – №3(104). Частина 1. С. 33–38.
 44. Яндульський О. С., Нестерко А. Б., Труніна Г. О. Координоване регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелами розосередженого генерування. Вісник Приазовського державного технічного університету. Технічні науки. Маріуполь, 2017. –№35. – С. 177–184
 45. Дмитренко О. О., Заколодяжний В. В. Автоматичне введення резерву магістралі резервного живлення власних потреб атомної електростанції // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – №2. – C. 44–49.
 46. Яндульський О. С., Марченко А. А., Гулий В. С. Дослідження ефективності вторинного регулювання частоти та потужності із залученням енергоблоків різних типів. Перспективні технології та прилади. – 2018 р. – №13. – С. 176–181
 47. Нестерко А. Б., Кучанський В. В., Гунько І. О. Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 196 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – Харків: ХНТУСГ, 2018. – с. 41–42.
 48. Tolochko O., Sopiha М. Heat loss minimization field control of motionless induction motors in pause of intermittent duty // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) 2017. – pp. 442–447.
 49. Tolochko O. Analysis of observed-based control systems with unmeasured disturbance // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) 2017. – pp. 1006–1010.
 50. Толочко О. І., Рижков О. М. Синтез та аналіз системи модального керування крановим механізмом поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму // ПСЕ Технічна електродинаміка, 2018, №4. – С. 131-134. SYNTHESIS AND ANALYSIS OF MODAL CONTROL SYSTEM FOR CRANE MECHANISM MOTION TAKING INTO ACCOUNT THE WORK OF LIFTING MECHANISM Tekhnichna Elektrodynamika 2018-05-21 | journal-article DOI: 10.15407/techned2018.04.131.
 51. Толочко О. І., Бовкунович В. С., Бурмельов О. О. Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // ПСЕ Технічна електродинаміка, 2018, №5. – С. 61-64.. CURRENT AND VOLTAGE STATOR LIMITATION IN THREE-ZONE SPEED CONTROL SYSTEM OF MOTOR WITH PERMANENT MAGNETS USING OPTIMAL CONTROL STRATEGIES Tekhnichna Elektrodynamika 2018-08-16 | journal-article DOI: 10.15407/techned2018.05.061.
 52. Tolochko O., Bazhutin D. Anti-sway full order state-feedback control of the overhead crane with variable rope length using Luenberger observer // X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3–6, 2018. – pp. 159–163.
 53. Tolochko O., Rozkariaka P. Asymmetric reference trajectories for position energy efficiency electric drives // X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3–6, 2018. – pp. 132–137
 54. Толочко О. И. Улучшение качества переходных процессов в системах векторного управления скорости синхронного двигателя со встроенными в ротор постоянными магнитами при использовании оптимальной стратегии управления «Максимальный момент на ампер» // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №5 (168). – Стр. 10–17.
 55. Толочко О. И., Бовкунович В. С., Бурмелев А. О. Система трехзонного регулирования скорости явнополюсного синхронного двигателя с постоянными магнитами // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №8 (170). – Стр. 18–26.
 56. А. Marchenko V. Onufrei. Backup power of a solar power plant through mathematical modelling of processes. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. Vol.22. №22. 2018. Рр. 64–67
 57. Yandulskii, A., Kurson, O., Bosak, A., Kondratiev, S., Kuznietsov, A. Improvement of Electric Charging Station Efficiency using situation-dependent Fuzzy Algorithms. 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018/ 8607378.
 58. O. Yandulskyi, A. Marchenko, V. Hulyi. Analysis of Efficiency Of Primary Load-Frequency Control of Integrated Power System of Ukraine. 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). – URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/8559567.
 59. Толочко О. І. Синтез спостерігача для бездатчикової системи керування неявнополюсним синхронним двигуном з постійними магнітами / О. І. Толочко, О. О. Бурмельов, Д. А. Данилов // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Ser. : Problems of automated electrodrive. Theory and practice: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – № 9 (1334). – С. 43-47.

 

Публікації у матеріалах конференцій

 1. Яндульський О. С., Марченко А. А., Гулий В. С. Оптимізація параметрів системного стабілізатора для ефективного демпфування низькочастотних коливань в енергосистемі // Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ-2017). IV Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 11–13 жовтня 2017 р. Вінницький національний технічний університет.
 2. Яндульський О. С., Гулий В. С. Особливості участі блоків ТЕС у вторинному регулюванні частоти в ОЕС України // Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ-2017). IV Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 11–13 жовтня 2017 р. Вінницький національний технічний університет.
 3. Яндульський О. С. Зменшення кількості спрацювань системи РПН трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування / О. С. Яндульський, А. Б. Нестерко, Г. О. Труніна, О. В. Тимохін // ОКЕУ 2017 Оптимальне керування електроустановками. IV Міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей. 11–13 жовтня 2017 р. Вінницький національний технічний університет, Вінниця.
 4. Яндульський О. С. Координоване регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелами розосередженого генерування / О .С. Яндульський, А. Б. Нестерко, Г. О. Труніна // XVІІІ міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». Тези доповідей. 27–29 вересня 2017 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Кафедра відновлюваних джерел енергії, Київ – С.143–146
 5. Яндульський О. С., Марченко А. А., Гулий В. С. Дослідження ефективності вторинного регулювання частоти та потужності із залученням енергоблоків різних типів. VII міжнародної науково-технічної конференція «Підвищення ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», м. Луцьк, 22–23 червня 2018 р.
 6. O. Yandulskyi, A. Marchenko, V. Hulyi. Analysis of Efficiency Of Primary Load-Frequency Control of Integrated Power System of Ukraine. 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). Kharkiv, Ukraine, September 10–14, 2018.
 7. Яндульський О. С. Оптимальне регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелами розосередженого генерування / О. С. Яндульський, А. Б. Нестерко, Г. О. Труніна, В. С. Гулий // XІХ міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XХІ столітті». Тези доповідей. 26–28 вересня 2018 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кафедра відновлюваних джерел енергії, Київ – С. 107–110.
 8. В. О. Онуфрей, А. А. Марченко Модель пошуку резервуючого агрегата в мережі з розподіленою генерацією // XІХ міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XХІ столітті». Тези доповідей. 26–28 вересня 2018 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кафедра відновлюваних джерел енергії, Київ – С. 124–127.
 9. Яндульський О. С. Алгоритм роботи електростанції на основі фотоелектричної та вітрової установки з накопичувачем електроенергії / О. С. Яндульський, Г. О. Труніна, А. Б. Нестерко, К. М. Лисак // XХ міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XХІ столітті». Тези доповідей. 15–16 травня 2019 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кафедра відновлюваних джерел енергії, Київ – С. 69–72.
 10. Толочко О. І., Бовкунович В. С., Бурмельов О. О. Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування. ПСЕ-18. (IEEE).
 11. Толочко О. І., Рижков О. М. Синтез та аналіз системи модального керування крановим механізмом поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму. ПСЕ-18. (IEEE).
 12. Tolochko O., Bazhutin D. Anti-sway full order state-feedback control of the overhead crane with variable rope length using Luenberger observer. X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3–6, 2018. (IEEE).
 13. Tolochko O., Rozkariaka P. Asymmetric reference trajectories for position energy efficiency electric drives. X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3–6, 2018. (IEEE).
 14. Tolochko O. Energy Efficient Speed Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor. Міжнародна конференція «IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems» (IEPS-2018), Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 10.09–14.09.2018 р.

 

Національний стандарт України

 1. Пристрої та системи телекерування. Частина 6-503. Протоколи телекерування, сумісні із стандартами ISO і рекомендаціями ITU-T. Послуги та протокол TASE.2. (IEC 60870-6-503:2002, IDT): ДСТУ ІЕС 60870-6-503:2014. – [Чинний від 2014-12-29]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – VIII, 112 с. – (Національний стандарт України) – Переклад і науково-технічне редагування Лавренова Д. Л., к.т.н., Яндульський О. С., проф., д.т.н. (науковий керівник).
 2. Пристрої та системи телекерування. Частина 6-802. Протоколи телекерування, сумісні із стандартами ISO і рекомендаціями ITU-T. Об’єктні моделі TASE.2. (IEC 60870-6-802:2005): ДСТУ IEC 60870-6-802:2014. – [Чинний від 2014-12-02]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – VI, 76 с. – (Національний стандарт України) Переклад і науково-технічне редагування Лавренова Д. Л., к.т.н., Яндульський О. С., проф., д.т.н. (науковий керівник).
 3. Пристрої та системи телекерування. Частина 5-601. Випробування на відповідність для стандартів, пов’язаних із IEC 60870-5-101. (IEC/TS 60870-5-601:2006): ДСТУ IEC/TS 60870-5-601:2014. – [Чинний від 2014-12-02]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – VI, 76 с. – (Національний стандарт України) Переклад і науково-технічне редагування Лавренова Д. Л., к.т.н., Яндульський О. С., проф., д.т.н. (науковий керівник).
 4. Керування енергосистемами та відповідний інформаційний обмін. Безпека даних та зв’язку. Частина 1. Безпека зв’язку мережі та системи. Введення в питання безпеки. (IEC/TS 62351-1:2007): ДСТУ IEC/TS 62351-1:2014. – [Чинний від 2014-12-02]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – ІV, 26 с. – (Національний стандарт України) Переклад і науково-технічне редагування Лавренова Д. Л., к.т.н., Яндульський О. С., проф., д.т.н. (науковий керівник).

 

Публікації за участю студентів

Повний перелік публікацій за участю студентів кафедри автоматизації енергосистем за останні п’ять років міститься у розділі Наукова робота зі студентами.