Накази і розпорядження

 

Наказ № 1/273 від 14.09.2020 р.

Про затвердження положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського:   pdf
 

Наказ № 7/164 від 09.09.2020 р.

Про затвердження положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського:   pdf
 

Наказ № 1/266а від 04.09.2020 р.

Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року для здобувачів вищої освіти 2020 року зарахування:   pdf
 

Розпорядження № 5/155 від 21.08.2020 р.

Про забезпечення протиепідемічних заходів при поселенні у студентські гуртожитки:   pdf
 

Наказ № 7/148 від 21.08.2020 р.

Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року:   pdf
 

Розпорядження № 5/148 від 04.08.2020 р.

Про роботу приміщень Університету, які задіяні під час прийому вступників:   pdf
 

Наказ № 7/133 від 31.07.2020 р.

Про організацію протиепідемічних заходів в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби   (COVID-19):   pdf
 

Наказ № 4/107 від 25.06.2020 р.

Про затвердження правил купівлі та продажу путівок до оздоровчих підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського:   pdf
 

Наказ № 4/106 від 25.06.2020 р.

Про організацію відпочинку співробітників, студентів, аспірантів та докторантів в оздоровчих підрозділах “КПІ ім. Ігоря Сікорського” у 2020 році:   pdf
 

Наказ № 1/223 від 24.06.2020 р.

Про внесення змін до наказу від 08.05.2020 р № 1/175 “Про встановлення вартості навчання на 2020/2021 навчальний рік”:   pdf
 

Наказ № 1/212 від 10.06.2020 р.

Про внесення зміни до графіку навчального процесу на 2020–2021 навчальний рік:   pdf
 

Розпорядження № 5/114 від 09.06.2020 р.

Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості:   pdf
 

Наказ № 1/175 від 08.05.2020 р.

Про встановлення вартості навчання на 2020/2021 навчальний рік:   pdf
 

Наказ № 7/86 від 08.05.2020 р.

Про затвердження Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Тимчасового регламенту організації і проведення захистів дипломних робіт (проектів) / магістерських дисертацій та випускних екзаменів (+ тексти регламентів у додатках):   pdf
 

Наказ № 7/73 від 17.04.2020 р.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (+ текст положення у додатку):   pdf
 

Наказ № 5/83 від 06.04.2020 р.

Про внесення результатів заліків та екзаменів до електронних відомостей в системі Електронний кампус:   pdf
 

Наказ № 5/82 від 06.04.2020 р.

Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості:   pdf
 

Наказ № 7/60 від 17.03.2020 р.

Про організаційні заходи для запобігання поширення короновірусу COVID-19:   pdf
 

Наказ № 5/69 від 16.03.2020 р.

Про внесення змін до графіку навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік денної форми навчання:   pdf
 

Наказ № 7/54 від 11.03.2020 р.

Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на короновірус COVID-19:   pdf
 

Накази №№ 2987л–2990л від 09.09.2019 р.

Про призначення проректорів КПІ ім. Ігоря Сікорського:   pdf
 

Наказ № 1-261 від 28.07.2017 р.

Про затвердження Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:   pdf
 

Наказ № 4-213 від 31.08.2016 р.

Про введення в дію наказу МОН про присвоєння імені НТУУ “КПІ”:   pdf
 

Розпорядження № 5-18 від 29.01.2016 р.

Про використання системи «Електронний кампус» в освітньому процесі:   pdf