План занять модуля КПК M6-Siemens

 

Заняття 1. Функціональні можливості, технічні характеристики та особливості експлуатації цифрових пристроїв захисту та автоматики фірми SIEMENS

 • Основні серії цифрових пристроїв захисту та автоматики компанії SIEMENS: SIPROTEC 4, SIPROTEC 5, SIPROTEC Compact, SIPROTEC easy, SIPROTEC Compact (series 600), Reyrolle.
 • Область застосування пристроїв захисту та автоматики різних серій.
 • Коротка характеристика пристроїв SIPROTEC easy, SIPROTEC Compact (series 600), Reyrolle.
 • Детальніше знайомство з серіями пристроїв SIPROTEC 4, SIPROTEC 5, SIPROTEC Compact. Їх переваги та недоліки.
 • Огляд основних функціональних можливостей пристроїв РЗА компанії SIEMENS.
 • Особливості конструктивного виконання пристроїв та їх підключення.
 • Знайомство з видами панелей інтерфейсів взаємодії з користувачем та основними елементами керування.
 • Можливості пристроїв щодо вимірювання і розрахунку робочих параметрів мережі та способи їх відображення.
 • Застосування функціональних клавіш та груп уставок.
 • Огляд основних комунікаційних інтерфейсів, які використовуються в пристроях SIPROTEC.
 • Знайомство з лінійкою пристроїв захисту та автоматики серії SIPROTEC 4.
 • Область застосування та основні технічні характеристики багатофункціонального пристрою захисту SIPROTEC 7SJ63.
 • Функціональні можливості пристрою SIPROTEC 7SJ63.
 • Особливості реалізації максимального струмового захисту з використанням пристроїв SIPROTEC 7SJ63.
 • Практичні прийоми роботи з пристроєм SIPROTEC 7SJ63:
  • Отримання інформації про пристрій та основні параметри мережі.
  • Використання головного меню пристрою.
  • Керування функціями пристрою.
  • Зміна параметрів захисних функцій.
  • Задання виду та уставок максимального струмового захисту.
  • Перемикання груп уставок.
  • Керування комутаційним обладнанням. Виконання перемикань з використанням дисплею керування та клавіш керування.
  • Перегляд журналу аварійних подій та журналу робочих повідомлень.
  • Аналіз пошкоджень в мережі з використанням журналу аварійних подій.
  • Випробування захисних функцій і логіки роботи з використанням універсального випробувального комплексу РЕТОМ-51.
 • Область застосування та основні технічні характеристики пристрою диференціального захисту SIPROTEC 7UT635.
 • Функціональні можливості пристрою SIPROTEC 7UT635.
 • Особливості реалізації диференціального захисту трансформатора з використанням пристроїв SIPROTEC 7SJ63.
 • Практичні прийоми роботи з пристроєм SIPROTEC 7UT635:
  • Керування функціями пристрою.
  • Задання параметрів диференціального захисту.
  • Перегляд журналу аварійних подій та журналу робочих повідомлень.
  • Випробування захисних функцій і логіки роботи з використанням універсального випробувального комплексу Doble.
 • Область застосування та основні технічні характеристики пристрою дистанційного захисту SIPROTEC 7SA61.
 • Функціональні можливості пристрою SIPROTEC 7SA61.
 • Особливості реалізації дистанційного захисту ліній з використанням пристроїв SIPROTEC 7SA61.
 • Практичні прийоми роботи з пристроєм SIPROTEC 7SA61:
  • Керування функціями пристрою.
  • Задання параметрів дистанційного захисту.
  • Перегляд журналу аварійних подій та журналу робочих повідомлень.
  • Випробування захисних функцій і логіки роботи з використанням універсального випробувального комплексу РЕТОМ-51.

 

Заняття 2. Застосування програмного забезпечення DIGSI та SIGRA

 • Підключення персонального комп’ютера до пристроїв SIPROTEC з використанням порту користувацького інтерфейсу.
 • Призначення та функціональні можливості програмного забезпечення DIGSI та SIGRA.
 • Основні прийоми роботи з програмним забезпеченням DIGSI:
  • Створення проекту та додавання пристроїв.
  • Налаштування основних параметрів пристрою.
  • Задання набору функцій пристрою.
  • Використання груп уставок.
  • Задання параметрів захисних функцій.
 • Практичні прийоми роботи з програмним забезпеченням DIGSI в режимі on-line на прикладі пристрою SIPROTEC 7SJ63:
  • Підключення до багатофункціонального пристрою захисту SIPROTEC 7SJ63.
  • Зчитування даних процесу із пристрою.
  • Перегляд журналу повідомлень.
  • Перегляд журналу аварійних подій.
  • Вимірювання величин.
  • Керування комутаційним обладнанням.
 • Розширені прийоми роботи з програмним забезпеченням DIGSI:
  • Ранжування інформаційних елементів.
  • Створення користувацьких функцій CFC.
  • Редагування основного дисплею і дисплею керування.
  • Керування функціями функціональних клавіш.
 • Програмне забезпечення SIGRA:
  • Режими відображення інформації.
  • Вивантаження і аналіз осцилограм аварійних подій.
  • Синхронізація, редагування та експорт осцилограм.
  • Використання діаграм.
  • Ранжування та аналіз сигналів.
  • Налаштування та використання таблиць.
  • Розрахункові величини.

Зміст занять у форматі PDF:   pdf