Викладацький склад кафедри АЕ

 

Яндульський Олександр Станіславович
д.т.н., професор, декан ФЕА, науковий керівник кафедри АЕ

Яндульський Олександр Станіславович

Голова Науково-методичної комісії з електротехніки Міносвіти та науки України, член фахової ради Міносвіти та науки України, Почесний член Міжнародного інституту інженерів електриків та електронщіків (США), член колегії Науково-технічної ради Мінпаливенерго України, голова спеціалізованої ради, Лауреат Державної премії.

В 1976 р. закінчив «Київський політехнічний інститут», в якому працює з того ж року, послідовно займаючи посади інженера-дослідника, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, провідного наукового співробітника, професора, завідувача кафедрою АЕ. В 1981 році успішно закінчив аспірантуру Київськького політехнічного інституту. В 1997 році захистив докторську дисертацію і йому був присуджений науковий ступінь доктора технічних наук. В 1999 році Яндульського О.С. обрали на посаду декана ФЕА. В 2000 р. – присвоєно наукове звання професора. Має понад 150 наукових праць, в тому числі монографії, підручники, навчальні посібники. Підготував 6 к.т.н.

Читає лекції з дисципліни: Основи і засоби передачі інформації.

ORCID ID:  0000-0002-0362-7947
Scopus Author ID:  55328203000
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Марченко Анатолій Андрійович
к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри АЕ

Марченко Анатолій Андрійович

В 1985 році закінчив факультет електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» за спеціальністю “Кібернетика енергосистем” і залишився працювати на кафедрі. В 1993 році захистив дисертаційну роботу на тему «Перехідні процеси в каналах тональної частоти, організованих по розподільчих електричних мережах». Автор близько 80 наукових праць та 10 методичних розробок.

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри АЕ. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах; Автоматичне управління в енергосистемах; Теорія автоматичного керування.

ORCID ID:  0000-0003-2092-4107
Scopus Author ID:  56417337500
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Дмитренко Олександр Олексійович
к.т.н., доцент

Дмитренко Олександр Олексійович

В 1994 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю “Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії”. На кафедрі АЕ працює з 1998 року. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності функціонування мікропроцесорних пристроїв РЗА розподільчих мереж». Автор 26 наукових праць, 8 методичних розробок, має авторське свідоцтво на винахід.

Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри. Куратор груп ЕК-31мп/ЕК-31мн. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Релейний захист електричних систем; Автоматизація електричних систем; Математичне моделювання систем і процесів; Розв’язання електроенергетичних задач на ПЕОМ.

ORCID ID:  0000-0002-6687-4523
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Курсон Олег Іванович
к.т.н., доцент

Курсон Олег Іванович

В 1968 році закінчив «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Автоматизація тепло та електроенергетичних процесів», з того ж року працює на кафедрі АЕ. В 1975 році захистив дисертаційну роботу на тему «Деякі методи та засоби розвитку інформаційних мереж керування електричними системами». У 80-х роках працював на посаді зам. декана, а потім – декана факультету по роботі з іноземними студентами. Довгий час викладав за кордоном, а саме – у Вищий Національній Інженерній школі Тунісу. Автор близько 100 наукових праць, 12 з них – авторські свідоцтва на винахід і патенти.

Читає лекції з дисципліни: Елементи систем релейного захисту та автоматики.

ORCID ID:  0000-0002-1577-6691
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити

 

Хоменко Олег Володимирович
к.т.н., доцент

Хоменко Олег Володимирович

В 1978 році закінчив факультет ФЕА «Київського політехнічного інституту» за спеціальністю «Кібернетика електричних систем» і залишився працювати на кафедрі автоматизації енергосистем. В 1990 році захистив дисертаційну роботу на тему «Моделі і методи оптимізації режимів розподільчих електромереж для персональних ЕОМ». Автор близько 90 наукових праць та методичних розробок.

Відповідальний за навчально-організаційну роботу кафедри. Гарант освітньо-професійної програми магістерського рівня вищої освіти “Управління, захист та автоматизація енергосистем”. Читає лекції з дисциплін “Математичні задачі енергетики” і “Обчислювальні методи та алгоритмізація”. Керівник магістерських та бакалаврських робіт студентів.

ORCID ID:  0000-0001-9992-3590
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Нестерко Артем Борисович
к.т.н., доцент

Нестерко Артем Борисович

В 2013 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишився працювати на кафедрі АЕ. В 2017 р. захистив дисертаційну роботу на тему “Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії”. Має 10 наукових праць та 2 методичні розробки.

Куратор груп заочної форми навчання. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач; Об’єктно орієнтовне програмування; Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах; Пакети прикладних програм; Основи релейного захисту; Обчислювальні методи та алгоритмізація; Автоматичне регулювання в енергосистемах; Обчислювальна техніка та програмування.

ORCID ID:  0000-0001-7488-4214
Scopus Author ID:  56825866700
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Лавренова Дарина Леонідівна
к.т.н., cтарший викладач

Лавренова Дарина Леонидівна

В 2002 році закінчила НТУУ «КПІ» за фахом «Інформаційно-вимірювальні системи». В 2009 році захистила дисертаційну роботу на тему «Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій». Автор 15 наукових праць.

Відповідальна за сприяння працевлаштуванню випускників кафедри і координує вступну компанію до магістратури. Куратор груп ЕК-21мп, ЕК-21мн. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Основи метрології та електричних вимірювань; Інформаційно-управляючі системи та засоби збереження інформації в електроенергетиці; Основи наукових досліджень; Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці; Наукова робота за темою магістерської дисертації – 1. Керівник магістерських та бакалаврських робіт студентів.

ORCID ID:  0000-0002-9288-1030
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Тимохін Олександр Вікторович
к.т.н., cтарший викладач

Тимохін Олександр Вікторович

В 2003 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишився працювати на кафедрі АЕ. В 2019 р. захистив дисертаційну роботу на тему “Інформаційне забезпечення систем керування електричними мережами на основі передачі широкополосних сигналів по РЕМ 0,4…10 кВ”. Має 10 наукових праць (2 з яких – патенти на винахід).

Системний адміністратор комп’ю­терної мережі ФЕА. Куратор групи ЕК-31. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Цифрова електроніка в електроенергетиці; Мікропроцесорна техніка; Основи та засоби передачі інформації; Програмування для мікропроцесорних систем; Пакети прикладних програм для ПЕОМ.

ORCID ID:  0000-0002-9862-1766
Scopus Author ID:  56826082400
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Настенко Дмитро Васильович
cтарший викладач

Настенко Дмитро Васильович

В 1992 році закінчив факультет кібернетики Київського університету ім. Т. Шевченко за спеціальністю «Прикладна математика». На кафедрі АЕ працює з 2007 року. Автор 24 наукових робіт (3 за кордоном) та 40 методичних розробок та посібників.

Відповідальний за навчально-виховну роботу і за організацію роботи державної екзаменаційної комісії. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Засоби збереження інформації в енергетиці; Об’єктно-орієнтоване програмування; Обчислювальна техніка та програмування; Теорія автоматичного керування; Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови.

ORCID ID:  0000-0002-9184-1950
Scopus Author ID:  56289541000
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Заколодяжний Володимир Васильович
асистент

Заколодяжний Володимир Васильович

В 2002 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишився працювати на кафедрі АЕ. Має 14 наукових праць (1 патент на винахід) та 7 методичних розробок.

Відповідальний за виробничу практику студентів кафедри. Куратор групи ЕК-01. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін: Протиаварійна автоматика; Проектування та експлуатація РЗАУ; Автоматика електричних систем; Релейний захист електричних cистем; Засоби збереження інформації в енергетиці; Основи і засоби передачі інформації в електроенергетиці.

ORCID ID:  0000-0001-8277-4170
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Тимохіна Анастасія Олександрівна
асистент

Тимохіна Анастасія Олександрівна

В 2012 році закінчила ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії». З 2013 року працює на кафедрі автоматизації енергосистем. Має близько десятка наукових статей та тез.

Куратор групи ЕК-21. Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін: Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови; Релейний захист; Цифрова електроніка в електроенергетиці; Мікропроцесорна техніка; Математичні задачі енергетики; Програмування для мікропроцесорних систем; Основи метрології та електричні вимірювання.

ORCID ID:  0000-0001-5892-0326
Scopus Author ID:  56826074100
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Гулий Володимир Сергійович
асистент

Гулий Володимир Сергійович

В 2015 році закінчив ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і з цього ж року працює на кафедрі АЕ. Має 4 наукові праці.

Відповідальний за рекламну кампанію спеціальності. Куратор групи ЕК-11. Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін: Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови; Релейний захист; Математичні задачі в енергетиці; Теорія автоматичного керування; Пакети прикладних програм; Основи метрології та електричні вимірювання; Автоматичне управління в енергетичних системах; Цифрова електроніка.

ORCID ID:  0000-0002-2145-4082
Scopus Author ID:  57206209875
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити
Розклад занять викладача:  перейти

 

Мацейко Віталія Вікторівна
асистент

Мацейко Віталія Вікторівна

В 2011 році закінчила ФЕА НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» і залишилася працювати на кафедрі автоматизації енергосистем. Має 12 наукових праць та 2 методичні розробки.

Веде лабораторні і практичні заняття з дисциплін: Релейний захист електричних систем; Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах; Проектування та експлуатація систем керування.

 

ORCID ID:  0000-0001-8309-5612
Scopus Author ID:  56418555600
Сторінка в intellect.kpi.ua:  відкрити
Сторінка в Google Scholar:  відкрити