Відповідальні за напрями роботи кафедри

 

Напрямок роботи кафедри Відповідальний
Навчально-методична робота (навчальні плани, метод. забезпечення)
Робоча група спеціалізації
Організаційно-навчальна робота (розподіл навантаження, штатний розклад, рейтингування НПП)
Науково-інноваційна робота
Вчений секретар кафедри
Виховна робота
Дипломне проектування і робота ДЕК
Сприяння працевлаштуванню
Робоча група (з роботодавцями) спеціалізації
Розподіл молодих спеціалістів (4, 6 курси)
Вступна компанія до магістратури (5 курс)
Підтримка зв’язків з колишніми випускниками
Координація ректорського контролю
Облік фінансових коштів
Адміністрування кафедральної мережі та серверу кафедри
Заочне навчання на кафедрі
Адміністрування та інформаційне наповнення офіційної групи кафедри в Facebook
Реклама спеціальності, профорієнтаційна робота
ст. викл. Нестерко А.Б.
асп. Буханенко О.І.
Практика студентів
Робота зі школярами за програмою «Майбутнє України» МАН України
Міжнародна діяльність зі студентами (DAAD, Еразмус+)
Робоча група спеціалізації
Формування індивідуального плану студента кафедри
Технічна підтримка в питаннях самоаналізу та акредитації освітньої програми кафедри
Інформаційне наповнення сайту кафедри
Адміністрування кафедри в системі “Електронний кампус”
Організація розміщення в ELAKPI наукових та освітніх матеріалів
Секретар ЕК
Підготовка та замовлення додатків до диплому
Перевірка на плагіат кваліфікаційних робіт студентів
Куратори груп: бак. 1 курс (ЕК-91, ЕК-п91)
бак. 2 курс (ЕК-81, ЕК-п81)
бак. 3 курс (ЕК-71, ЕК-п71)
бак. 4 курс (ЕК-г61-1)
маг. 1 курс (ЕК-91мп, ЕК-92мн)
маг. 2 курс (ЕК-81мп, ЕК-81мн)
Всі групи заочної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри АЕ: протокол № 6 від 19.12.2019 р.