Нормативна база освітнього процесу

 

Даний розділ містить посилання на нормативно-правові документи, які регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Знання цих документів допоможе студентам краще розуміти свої права та обов’язки студента КПІ.

 

 1. Стаття 46 Закону України «Про вищу освіту» – «Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти», розділу VIII
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n805
   
 2. Cтаття 62 Закону України «Про вищу освіту» – «Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv#n964
   
 3. Cтаття 63 Закону України «Про вищу освіту» – «Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv#n1003
   
 4. Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського
  https://kpi.ua/statute
   
 5. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
  https://kpi.ua/regulations
   
 6. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
  https://kpi.ua/kmsonp
   
 7. Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
  https://kpi.ua/document_control
   
 8. Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  https://kpi.ua/admin-rule
   
 9. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського
  https://kpi.ua/admin-rule-hostel
   
 10. Частина 3, абзац 2 статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#n163
   
 11. Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  https://kpi.ua/code