Студентське життя в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Профcпілки, студентські ради та інші студентські організації

В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює широка мережа організацій, які представляють інтереси студентів, організують їх дозвілля, науковий пошук, захист громадських інтересів. З повним їх переліком можна ознайомитись на сайті університету.

Профспілка студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського width=

Первинна профспілкова організація студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує підтримку і захист студентам нашого університету, користуючись широкими повноваження щодо контролю за додержанням адміністрацією університету умов навчання, проживання та побуту студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Профспілка на всіх рівнях представляє та захищає права та інтереси студентів, допомагає оформити всі види матеріальної допомоги, без її згоди студента не можуть відрахувати з університету або виселити з гуртожитку. Завдяки профспілці студенти можуть отримувати пільгові проїзні квитки, оформитись до санаторію-профілакторію, відпочити під час літніх та зимових канікул.

Вступити до профспілки може будь-який студент, аспірант, докторант університету денної форми навчання, який визнає Статут, сплачує членські внески і не є членом іншої профспілки.

Студентська рада НТУУ КПІ

Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського – це організація, що займається самоврядуванням студентів, організацією заходів та культурним аспектом студентського життя. Основним її завданням є створення проектів для активної участі всіх студентів у повсякденному житті університету, його вдосконалення та урізноманітнення.

Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського, перш за все, є представником інтересів студентів перед адміністрацією на рівні факультетів/інститутів та університету та захищає права студентів. Організовує багато традиційних проектів, серед яких “Містер КПІ“, “Королева КПІ“, “Сушка“, “Битва факультетів“. Основними напрямами роботи Студентської ради є підтримка актуальних проектів і студентських ініціатив, розвиток неформальної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, створення освітньої платформи, робота у напрямку працевлаштування, підвищення міжнародного іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського, структуризація інформаційних ресурсів.

Студентська рада студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського width=

Студентська рада студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського – це добровільна організація студентів, головними задачами якої є захист прав студентів, покращення умов проживання, контроль роботи адміністрації студмістечка, організація дозвілля студентів та доведення інформації щодо студмістечка. Структурно Студрада студмістечка поділена на відділи (житлово-комунальний, масових заходів, зовнішніх зв’язків, захисту прав студентів та інформаційний), роботою яких керує Президія.

Газета Студентської ради студмістечка “КПІшник”: http://kpishnik.com/

Самоврядна первинна профспілка студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського width=

Самоврядна первинна профспілка студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського (СПС КПІ) – добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує в своїх лавах студентів, що навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Мета організації – через конструктивний діалог з усіма ланками адміністрації ВНЗ на партнерських засадах створювати оптимальні умови для навчання, побуту та відпочинку кожного студента університету.

Статут профспілки:   pdf

 

Стипендіальне забезпечення студентів
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Стипeндія – це постійна грошова виплата, що надається регулярно (зазвичай щомісяця) учням і студентам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також аспірантам та докторантам, за умови успішного навчання. Стипендії можуть бути академічними (призначаються на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових установ та за результатами навчання і виявленою при цьому успішністю) та соціальними (призначаються на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

Близько восьмидесяти відсотків студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського отримують академічну стипендію. В КПІ ім. Ігоря Сікорського стипендія призначається:

 • студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;
 • студентам, які навчаються за угодами, укладеними між КПІ ім. Ігоря Сікорського та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;
 • студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, призначення і виплата стипендій проводиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

Інформацію щодо розмірів академічних і соціальних стіпендій та правил їх нарахування можна дізнатися на сайті профкому студентів

У КПІ ім. Ігоря Сікорського діє система заохочення кращих у навчанні студентів: встановлені і виплачуються іменні та персональні стипендії КПІ, стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, стипендії імені І. В. Курчатова. Додатково до основної стипендії призначаються стипендія в розмірі 1000 грн ДП НАЕК “Енергоатом” та Персональна стипендія випускника КПІ, народного депутата України Д. Й. Андрієвського.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться значна, важлива для суспільства соціально спрямована робота. Діти-сироти, студенти з особливими потребами, чорнобильці та студентські сім’ї із дітьми перебувають на обліку у ДНВР, з ними ведеться постійна робота та надається допомога.

 

Студмісто КПІ ім. Ігоря Сікорського та гуртожиток №18

Карта університету

На території університету в Студмістечку КПІ ім. Ігоря Сікорського розташовано 20 гуртожитків, в яких проживають понад 13 тис. студентів. Гуртожитки студмістечка за призначенням поділяються на 17 гуртожитків для одинаків, 2 сімейні гуртожитки та 1 гуртожиток для проживання аспірантів.

Усі гуртожитки компактно розташовані в кампусі університету, який примикає до паркової зони (Солом’янський район м. Києва). На території студентського містечка розташовані: студентська поліклініка, студентська їдальня на 800 місць, торгівельно-побутовий центр, аптеки, магазини, кафе, студентські клуби, дитячі та спортивні майданчики, а також відділення міліції та служби безпеки університету.

Гуртожитки для одинаків є коридорного типу та блочного типу. Кімнати розраховані на проживання 3-4 чоловік. В гуртожитках коридорного типу санвузли та кімнати з умивальниками розташовані на кожному поверсі в обох кінцях коридору. Душеві розташовані на першому поверсі. На кожному поверсі знаходяться по дві кухні. У гуртожитках блочного типу блок складається з двох або п’яти кімнат. В кожному блоці окремо розташовані санвузол та душеві. У гуртожитках, де блок складається з п’яти кімнат, кухня знаходиться в блоці, а в інших на кожному поверсі.

У сімейних гуртожитках кімнати мають планування однокімнатних квартир.

У студмістечку проведено локальну комп’ютерну мережу з можливістю доступу до Інтернету, яка є в кожному з гуртожитків. У кожному гуртожитку є робочі кімнати, де студенти мають можливість навчатися, проводити різні культурно-масові заходи та спортивні кімнати для занять спортом.

Вартість проживання залежить від кількості проживаючих у кімнаті студентів.

Дирекція студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться за адресою: 03056, Київ, вул. академіка Янгеля, 22. (гуртожиток №3). Директор – Іщенко Олександр Анатолійович (кабінет №2).
Прийомні години: з 900 до 1800, обід з 1300 до 1400.
Тел.: 204-92-31; тел./факс: 236-22-73.
Електронна пошта: studmisto@kpi.ua.

Гуртожиок №18

Студенти факультету електроенерготехніки та автоматики розміщуються у гуртожитку №18, що розташований за адресою: 03056, Київ, вул. Борщагівська, 148.
Завідувач гуртожитком: Кулик Дмитро Олександрович.
Телефон: 204-86-37

Гуртожиток №18 – це 12-поверхова житлова будівля блочного типу, з кімнатами самопідготовки, відпочинку, кінозалом та тренажерним залом. На кожному поверсі розташовані 20 блоків на 2 кімнати з санвузлом та 2 кухні загального користування.

Кожна кімната має доступ до мережі Інтернет, також студенти мають можливість, не виходячи з гуртожитку скористатися пральнею та кіоском з канцтоварами, розташованими на першому поверсі.

Всю необхідну інформацію щодо порядку поселення у гуртожиток, вартості проживання, правил внутрішнього розпорядку та ін. можна діжнатися на сайті студмістечка та на сайті Профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Медичне обслуговування в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Поліклініка КПІ

Медичне обслуговування студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює власна поліклініка, розташована на території компактного проживання й навчання студентів. Поліклініка є лікувально-профілактичним закладом з кількістю контингенту, що обслуговується, до 25 тис., тому щорічно в осінньо-весняний період тут проводяться комплексні медогляди студентів І та ІІІ курсів, диспансеризація.

 

Адреса поліклініки: вул. академіка Янгеля, 16/2.
Телефони реєстратури: 204-85-62, 204-95-93.
Завідувач поліклінічного відділення:
Шамардак Михайло Васильович.

Години роботи поліклініки: Виклики в гуртожитки приймаються:
– понеділок–п’ятниця: 800 – 1900; – понеділок–п’ятниця: 800 – 1800;
– субота: 900 – 1500 – субота: 900 – 1500
– неділя: вихідний.

Поліклініка КПІ ім. Ігоря Сікорського включає такі обслуговуючі підрозділи: клінічну лабораторію, рентген-кабінет, кабінет електрофізпроцедур (АКГ та ФГДС), кабінет для обстеження роботи серця та шлунку. В поліклініці відповідно до графіка працюють профільні фахівці: стоматологи, гінекологи, терапевти, ЛОР, хірург, дерматолог, психотерапевт.

Основними завданнями студентської поліклініки є:

 • організація та проведення всіх видів профілактичних медичних оглядів студентів з максимальним використанням лабораторних, рентгенологічних, інструментальних та інших видів обстежень;
 • надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги студентам;
 • організація та проведення комплексу профілактичних заходів серед кріпленого за поліклінікою контингенту, направлених на попередження та зниження захворюваності, інвалідності, смертності, на зменшення кількості анемічних відпусток, на попередження емоціональних та фізичних перевантажень, на створення сприятливих умов для навчання, на збереження та закріплення здоров’я студентів;
 • організація та проведення диспансеризації закріплених за поліклінікою студентів, в тому числі диспансеризації хворих;
 • організація та проведення комплексу заходів щодо профілактики виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань серед студентів, в тому числі керованих інфекцій;
 • організація та проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного виховання студентів, пропаганди здорового способу життя, боротьби зі шкідливими навичками (паління, вживання алкоголю, наркотиків) і т.і.

Міська студентська поліклініка

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть також отримати медичну допомогу в Міській студентській поліклініці, яка розміщується на території нашого університетського містечка. Київська міська студентська поліклініка (КМСП), створена в 1945 році для надання медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації. Вона є самостійним лікувально-профілактичним закладом. Міська студентська поліклініка надає медичну допомогу студентам, закріплених за поліклінікою, які навчаються в 53 вищих навчальних закладах м. Києва.

Адреса поліклініки: м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29.   Телефон реєстратури: 236-32-04.

 

Культура, мистецтво та спорт в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” надає студентській молоді можливості всебічного розвитку і самовизначення у сфері вільного часу, сприяє організації змістовного проведення дозвілля, відпочинку. У колективах художньої самодіяльності займаються більше трьох тисяч студентів та співробітників університету. Чотири колективи мають звання народних. Багато випускників КПІ закінчили театральні та музичні вузи і працюють на ниві культури. Це режисер Театру драми і комедії О. Лісовець, солістка Театру опери та балету Н. Моісеєва, соліст гурту “ВВ” О. Скрипка, один з найвідоміших диригентів хорового співу, який і по сьогоднішній день очолює хорову капелу випускників університету різних років, О. І. Жигун та ін.

ЦКМ КПІ

Осередком культурного та творчого життя університету є Центр культури та мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського, який з 1993 року є складовою частиною державної культурно-освітньої системи України. Це широко доступна, комплексна культурно-освітня установа, яка розташована у парку Київського політехнічного інституту за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.

Директор ЦКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського: Галушко Михайло Михайлович

Телефони для довiдок: 204-92-03, 204-91-32.

Центр культури та мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує студентів та співробітників КПІ в багаточисленні колективи художньої самодіяльності, серед яких Народна академічна хорова капела, Вокальна студія при Народній академічній хоровій капелі «Натхнення», Народна капела бандуристів, Народний ансамбль народного танцю «Політехнік», Народний ансамбль спортивного бального танцю «Стиль», Народний естрадний комедійний театр аматорів «ЕТА», Вокальний ансамбль естрадного співу «Сьоме почуття», Колектив сучасної джазової хореографії «Експресія», Колектив сучасного естрадного танцю «Show girls», Колектив сучасної хореографії (хіп-хоп) «Hd-team», Народний драматичний театр-студія, Студія живопису та графіки «Гармонія», Ліга КВН КПІ ім. Ігоря Сікорського та інші.

В університеті затверджена і реалізується програма “Про організацію спортивно-оздоровчої роботи в КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка має на меті підвищення рівня залучення студентської молоді до спортивно-оздоровчих заходів, покращення результатів виступів збірних команд університету на всеукраїнських змаганнях, підвищення рівня вмотивованості участі студентів у таких заходах.

Практичні заняття з фізичного виховання проводяться один раз на тиждень для студентів І–ІІІ курсу. Студенти з вадами здоров’я займаються за спеціальними науково-обґрунтованими методиками на спеціальному медичному відділенні кафедри фізичної реабілітації.

Спорткомплекс КПІ

Заняття з фізичного виховання проходять у власному Центрі фізичного виховання і спорту, побудованому в 1983 році за ексклюзивним проектом організації КиївЗНДІЕП. Наші викладачі та спортсмени регулярно беруть участь у різних змаганнях міжнародного, українського та міського рівнів, регулярно займаючи призові місця. В стінах КПІ навчалися такі видатні спортсмени та тренери як В. Лобановський – видатний футбольний тренер, Л. Латиніна – олімпійська чемпіонка з гімнастики; С. Нікольський – олімпійський чемпіон з веслування; А. Марискіна – призер світової першості з веслування та інші спортсмени різних рівнів кваліфікації.

На сьогоднішній день, Центр фізичного виховання і спорту включає в себе 2 басейни, 2 сауни, 8 спортивних залів, тир для кульової стрільби, великий стадіон, футбольне поле зі штучним покриттям і тренувальне поле для гри в регбі.

Адреса ЦФВС КПІ ім. Ігоря Сікорського – м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26. Директор – Бригинець Роман Володимирович, телефон: 456-40-46.

Відповідно до вимог Болонського процесу студенти за власним бажанням обирають викладача і вид спорту, а саме: аеробіка, баскетбол, бокс, боротьба (вільна, греко-римська, дзюдо, таеквандо), важка атлетика, великий теніс, волейбол, гребля, кульова стрільба, легка атлетика, настільний теніс, плавання, регбі, спортивна гімнастика, стрільба з лука, туризм, футбол, шейпінг.

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського після занять мають можливість відвідувати секційні заняття з різноманітних видів спорту за пільговими цінами, завдяки студентському профспілковому комітету.

Щорічно відбувається спартакіада КПІ ім. Ігоря Сікорського з 18 видів спорту: плавання, легка атлетика, баскетбол, шахи, волейбол, футбол, настільний теніс, шейпінг, армспорт, бокс, гра го тощо. У КПІ проводяться міжнародні шахові турніри за участю видатних гросмейстерів світового класу, спільно з федерацією го – Кубок України з гри го, футбольний турнір між студентськими командами України та Польщі, Кубок ректора з футзалу серед студентських організацій КПІ ім. Ігоря Сікорського та багато інших важливих масштабних заходів.

 

Оздоровлення та відпочинок в КПІ ім. Ігоря Сікорського

У розпорядженні КПІшної спільноти є чотири бази відпочинку: Оздоровчий комплекс “Маяк“, Студентський гірсько-спортивний оздоровчий табір “Глобус“, Студентський військово-спортивний табір відпочинку “Сосновий” та Спортивно-оздоровчий табір “Політехнік“, які з настанням тепла готові прийняти відпочивальників. Остання, до речі, працює навіть узимку. Усі без винятку бази відпочинку відкриті як для викладачів і співробітників (та членів їхніх родин), так і для студентів нашого Політеху. Путівки можна придбати як на декілька днів (“Політехнік”, “Сосновий”), так і на повну зміну (“Маяк”, “Глобус”, “Політехнік”, “Сосновий”). Гнучка цінова політика робить відпочинок максимально доступним. Тому “відклеюйтеся” від екранів комп’ютерів і телевізорів та вирушайте за КПІшним релаксом.

Маяк

Оздоровчий комплекс “Маяк” розташований на березі Чорного моря в с. Лазурне Скадовського району Херсонської області (90 км від м. Херсон). Це справжній морський курорт. Чисте море, яскраве сонце, піщані пляжі чекають на політехніків.

Відпочиваючі проживатимуть у 6-поверховому корпусі, який знаходиться за 100 м від берега моря, в кімнатах на дві–три особи. Корпус з’єднано критим переходом з їдальнею на 500 посадкових місць. До послуг відпочиваючих різноманітні культурні заходи – кіно, концерти, дискотеки. Облаштовано спортивні майданчики для гри у волейбол, футбол, є необхідний спортінвентар.

Студенти університету проживають у 4-х одноповерхових будинках у перебудованих корпусах дитячого табору. Кімнати розраховані на проживання чотирьох, п’яти або шести осіб. Усі зручності на вулиці. Харчування триразове у їдальні на 500 посадочних місць. Роздача здійснюється офіціантами.

Під час кожного заїзду інструктором з культурно-масової роботи проводяться різноманітні конкурси, змагання, КВК, Дні Нептуна та інші розважальні заходи. Інструктор з фізкультурно-оздоровчої роботи проводить змагання, спартакіади з різних видів спорту. На базі ОК “Маяк” працює літній кінотеатр, спортивні майданчики, у приміщенні їдальні до послуг відпочиваючих – тенісні столи, більярд, телевізор.

Порядок оформлення та видачі путівок до ОК “Маяк” для студентів та аспірантів:

 • Право на оздоровлення та відпочинок мають студенти, аспіранти денної форми навчання: які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, при отриманні путівки, отримують матеріальну допомогу на оздоровлення з метою здешевлення вартості путівки, за рахунок стипендіального фонду; які навчаються на умовах договору з компенсацією вартості навчання, можуть придбати путівку за повну вартість.
 • Розподіл путівок між студентами на факультеті/інституті (згідно квот) відбувається на спільному засіданні стипендіальної комісії факультету/інституту та профбюро студентів факультету/інституту на підставі заяв студентів про надання путівки.
 • На спільному засіданні стипендіальної комісії та профбюро студентів факультету/інституту затверджується рейтинговий-резервний список по розподілу путівок між студентами, аспірантами за яким здійснюється продаж путівок.

Маяк

Незмінною популярністю серед політехніків – нинішніх і колишніх – користується студентський гірсько-спортивний оздоровчий табір “Глобус”. Розташований в Івано-Франківській області, поряд із входом до Національного природного парку, за 8 км від Говерли, він щоліта збирає десятки туристів, які прагнуть оздоровитися, набути корисних знань і навичок та зануритися в неповторну чарівність карпатської природи.

Багатий досвід і напрацювання попередників – колишнього директора табору майстра спорту С. В. Балицького, начальника навчальної частини Л. Д. Пайзанського, багатьох інших – та їх внесок у створення й розбудову табору дозволяють щозміни (а їх за літо буде три) забезпечити походи різних категорій складності для студентів-політехників.

Походи бувають дво-, три- або чотириденні. Cтуденти мають змогу підкорити славетну вершину України – Говерлу, побачити на своєму шляху чисті гірські озера Несамовите, Бребенескул і бурхливі водоспади Гук та Говерлянський, повні живої, свіжої води. Гори Хомяк та Синяк, незважаючи на свої не надто романтичні назви, несподівано вразять світанками неймовірної краси. Любителям закинутих місцин також буде на що подивитися – на г. Піп Іван знаходиться колишня польська обсерваторія з безліччю цікавинок та навіть невеличкою молитовнею.

Між походами студенти відпочивають на базі – готуються до наступних походів, грають у різноманітні ігри (футбол, волейбол, шахи, теніс, та інше), а вечорами сидять навколо вогнища, грають на гітарі, співають пісні та насолоджуються невимушеним спілкуванням. На базі “Глобусу” створена навіть невеличка бібліотека.

Після прибуття до табору студенти (їх зазвичай близько 6о людей, табір може вмістити їх до 100) розподіляються на загони відповідно до рівня фізичної підготовки та власного вибору. Мешкають студенти в дерев’яному корпусі, харчуються тричі на день (обов’язково знаходяться кілька людей, які постійно повторюють, що в “Глобус” варто їхати хоча б через те, як там смачно годують). У кінці кожної зміни для бажаючих проводяться змагання з багатьох видів спорту, весела посвята в інструктори з квестами та багато іншого.

На думку всіх, хто відпочивав чи працює в таборі, варто зробити лише один крок назустріч туристському братству та рідній природі – придбати путівку і приїхати в табір. Магія тутешніх гір і мандрів непереборна. Ви назавжди залишитеся палким прихильником “Глобусу”.

Сосновий

Студентський військово-спортивний табір відпочинку “Сосновий” – це чарівні береги Дніпра у м. Українка Київської області. Назва бази цілком відповідає її змісту: тут повітря настояне на терпкому сосновому ароматі. Окрім сосен, тут ростуть листяні та фруктові дерева, неймовірно гарні під час цвітіння – милуватися не намилуватися.

У 90-х роках табір майже припинив існування. Друге народження на новому якісному рівні він отримав 14 липня 2008 року. Ділянка площею 5 гектарів, яку займає “Сосновий”, за сприяння випускника теплоінженерного факультету КПІ, голови міської ради Українки Павла Генріховича Козирєва була передана в довічне користування КПІ ім. Ігоря Сікорського. Тепер тут практично заново все побудовано. Із білої цегли побудовано чотири стаціонарні корпуси, три з них для відпочивальників, у четвертому знаходиться обслуговуючий персонал, медпункт, технічні служби. Побудовано корпус їдальні, яка може обслужити до 200 осіб, центр дозвілля, спортивні майданчики. Номери в корпусах на 2–3 особи. Тут створено комфортні умови: є санвузол, холодна і гаряча вода.

Територія оздоровчого табору прилягає прямо до вулиці Соснової міста Українки. Уся територія табору упорядкована, заасфальтовані всі доріжки, встановлені і пофарбовані дерев’яні лавочки, встановлені світильники, посаджені квіти, розчищені кущі та дерева на території. Окрім сосен тут ростуть листяні та фруктові дерева.

На Дніпрі упорядкований пляж, розчищені кущі, місця для купання в Дніпрі. Тут затишок, дихання Дніпра, свіже чисте повітря, співають птахи. Любителі рибалити ловлять рибу в Дніпрі, в Стугні і в Козинці.

На території бази є: футбольне поле, більярд, мангал, настільний теніс, їдальня (харчування по замовленню), місця для пікніка. Також на базі “Сосновий” є можливість проведення різних розважальних та масових заходів (квести, вечірки, змагання).

Політехнік

Спортивно-оздоровчий табір “Політехнік” розташований у мальовничому куточку біля с. Глібовка на березі Київського моря в оточенні вічнозелених сосен.

Під зеленим шатром соснового лісу розмістилися цегляні триповерхові спальні корпуси, їдальня, адміністративна будівля. Відпочивальники забезпечуються триразовим харчуванням. База відпочинку щорічно оновлюється та упорядковується.

База відпочинку складається з двох триповерхових корпусів, які здатні вмістити кожний до 80 осіб. Номери двокімнатні, обладнані телевізором і холодильником і розраховані до 6-ти людей. Також є двомісні номери стандарт зі зручностями в номері. Всі номери опалюються, тому можна сміливо приїжджати сюди навіть взимку. Тут Вас чекають не тільки сонячні ванни на пляжі київського моря, але і безліч розваг, таких як більярд, сауна, теніс, футбол, катання на катамаранах і байдарках та інші.

На території бази є: безкоштовна автомобільна стоянка, власний обладнаний пляж, футбольне поле, сауна місткістю 15 осіб, більярд, настільний теніс, їдальня (харчування по замовленню), альтанки для пікніка, бар. Також на базі “Політехнік” є можливість: проведення весіль і ювілеїв (зал на 250 місць); проведення корпоративів (Бар на 20-30 місць); проведення розважальних заходів (квести, вечірки, змагання) на території 22 га (ліс).